Pozice překladatelů nalezneme zejména ve velkých mezinárodních společnostech, právních kancelářích, poradenských společnostech a samozřejmě na stranách překladatelských agentur. Překladatelé se mohou lišit svým zaměřením například na oblast práva, technických oborů, finančních oblastí a farmacie.

Jejich hlavní zodpovědností je samostatné vedení jednotlivých překladatelských projektů a dílčích úkolů, spolupráce s příslušnými odděleními v rámci společnosti, účast na důležitých jednáních, překlady nejrůznějších dokumentů a například i revize již vypracovaných překladů.

Důraz je u uchazečů na pozici překladatele kladen zejména na znalost cizího jazyka (největší zájem je stále o anglický a německý jazyk). Ideálním kandidátem je ve většině případů absolvent vysokoškolského studia zaměřeného na jazyky a překlad/tlumočení, případně s dlouhodobým pobytem v zahraničí.

Dalším důležitým kritériem je pro zaměstnavatele praxe v oboru a tedy dobrá znalost problematiky daného oboru (právo, farmacie, finance). Samozřejmostí je požadavek na výbornou znalost českého jazyka a stylistiky.

Překladatelé nejen překládají daný text, ale zároveň jej musí přizpůsobit na české prostředí (výrazy, slovosled, souvětí atd.), bez ohledu pozměnění původní myšlenky či odkazu.

Kandidát na pozici překladatele by měl velmi dobře ovládat MS Office, zejména Word na pokročilé úrovni a další textové editory. Velkým předpokladem je preciznost a zodpovědnost, schopnost zvládat práci pod tlakem a časová flexibilita.

U pozic překladatelů je možné pracovat z domu, na IČO či jiný pracovní úvazek. Často se setkáváme s tím, že překladatelé spolupracují s více společnostmi na různých projektech. V některých případech se pozice překladatele sloučí s jinou pozicí ve společnosti (například s pozicí právníka, technického specialisty, výkonného asistenta).

Iva Šimůnková, divizní manažerka OfficeTeam, Robert Half International