Přivydělávám si jako skladník. Jsem zaměstnán na základě dohody o provedení práce. Zaměstnavatel mi sdělil, že abych mohl pracovat celý rok, musí být v dohodě uvedená nadhodnocená odměna. V dohodě tedy mám 600 Kč za hodinu. Ovšem v docházce mám evidovanou odpracovanou dobu tak, jak jsem skutečně pracoval. Zaměstnavatel mi samozřejmě proplácí pouze 60 Kč na hodinu. Nemám nárok na ten rozdíl oproti tomu, co je v dohodě?

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce umožňuje flexibilnější formu zaměstnání než je pracovní poměr uzavřený na základě pracovní smlouvy. Vyznačuje se menší formálností, která se projevuje například snazším způsobem jejího rozvázání. Práce konaná na základě této dohody navíc při příjmu do 10.000 Kč měsíčně nepodléhá platbě pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ze strany zaměstnance ani zaměstnavatele (pro dohodu o pracovní činnosti již toto neplatí, pojistné se z ní hradit musí). Kromě nižší administrativy je tak práce na „DPP“ výhodnější i finančně, proto je tak často využívána.

Dohodu o provedení práce lze u stejného zaměstnavatele uzavřít v maximálním rozsahu 300 hodin v kalendářním roce (do konce roku 2011 to bylo pouze 150 hodin). Další podmínkou, kterou zákon pro uzavření dohody vyžaduje, je její písemná forma. V dohodě musí být uvedena doba, na kterou se sjednává. Pro účely dočasné pracovní neschopnosti je zaměstnavatel také povinen i u „DPP“ rozvrhnout pracovní dobu. Podle tohoto rozvrhu však není zaměstnanci povinen práci přidělovat.

Nadsazená odměna z dohody o provedení práce

Právě z důvodu omezení rozsahu trvání dohody v kalendářním roce se často zaměstnavatelé snaží tento limit obcházet tím, že se zaměstnanci sjednávají nadsazenou hodinovou odměnu. Zaměstnanci samozřejmě tuto nadsazenou odměnu za hodinu práce nedostávají a musí odpracovat několikrát více hodin, aby jim sjednaná odměna byla vyplacena. Tímto dochází k porušování zákoníku práce a zaměstnavateli hrozí pokuta ze strany inspektorátu práce.

Máte právo požadovat, aby zaměstnavatel postupoval v souladu se zákonem. Nesmí tedy po vás chtít, abyste konal práci na „DPP“ nad zákonem stanovený limit 300 hodin ročně, a zároveň vám musí za odpracovanou hodinu vyplatit smluvenou odměnu. Prakticky byste se mohl domáhat, aby vám zaměstnavatel vyplatil odměnu 600 Kč/hodinu, kterou si s vámi sjednal, ale zaměstnavatel by se pravděpodobně snažil argumentovat tím, že se jedná pouze o chybu v psaní a odměna ve výši 600 Kč je s vaší pozicí neslučitelná.

Shrnutí

Po dosáhnutí limitu 300 hodin v kalendářním roce se zkuste se zaměstnavatelem domluvit na uzavření dohody o pracovní činnosti, která představuje další flexibilní formu zaměstnávání. Nutí-li vás zaměstnavatel překročit limit stanovený zákonem, nebo vám nevyplácí odměnu, kterou jste si sjednali, můžete se zkusit obrátit na Státní úřad inspekce práce a požadovat nápravu. Doložením písemné dohody prokážete, na jaké odměně jste se zaměstnavatelem dohodli.

Odpovídala Barbora Kudrhalt Suchá z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.