Ve srovnání s posledním průzkumem z roku 2009 se počet společností v ČR, které se staly obětí kriminality, zvýšil o pětinu. Česká republika se tak podle průzkumu dostala na průměr zemí střední a východní Evropy a mírně pod celosvětový průměr, kde se obětí hospodářské kriminality stalo 34 procent firem. V ČR i ve světě pachatelé stále častěji útočí prostřednictvím internetu.

Nejčastěji dochází ke zpronevěře majetku

Nejčastěji se firmy v Česku setkávají s majetkovou zpronevěrou a to v 75 procentech případů. Dále následují účetní podvody, korupce a uplácení s podílem shodně 21 procent a v poslední době právě i s počítačovou kriminalitou. Ta přitom v průzkumu z roku 2009 vůbec nefigurovala a nyní se podílí na kriminalitě 13 procenty. Velkým rizikem jsou internetové stránky sociálních sítí.

Zdrojem informací jsou sociální sítě

"Toto číslo je poměrně překvapivé. Přestože sociální sítě Facebook či LinkedIn nemusí samy o sobě představovat skutečného původce počítačové kriminality, mohou sloužit jako velmi cenný zdroj pro počítačový zločin typu sociálního inženýrství a následné efektivní útoky, například phishing," uvedl odborník na počítačovou kriminalitu PwC Filip Volavka.

Nejvíce kradou vlastní zaměstnanci

Nejčastěji je pachatelem hospodářské kriminality člověk přímo z poškozené společnosti, a to v 67 procentech případů. Před dvěma roky to bylo jen v polovině případů. Nejčastějšími externími pachateli byly zákazníci ve 43 procentech případů a dodavatelé v 29 procentech případů.