V práci mi ukradli peněženku, kterou jsem měl položenou na stole. Požaduji, aby mi zaměstnavatel nahradil alespoň hotovost, kterou jsem v peněžence měl, přibližně 2 600 Kč. Zaměstnavatel mi však cokoliv odmítl uhradit s tím, že jsem prý nijak nedoložil, že jsem tam skutečně peníze měl a zároveň, že dle nějaké směrnice jsem měl peněženku uložit do zamykatelného šuplíku. Takovou směrnici jsem však nikdy neviděl. Jak postupovat?

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech

Podle zákoníku práce odpovídá zaměstnavatel za škodu, která zaměstnanci vznikla na věcech, které se obvykle do zaměstnání nosí, a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém.

Peněženka je bezpochyby věcí, která se obvykle do zaměstnání nosí. Pro posouzení, zda je zaměstnavatel opravdu povinen vám škodu způsobenou krádeží peněženky nahradit, je však důležité, kam jste peněženku odložil. Náhrada škody totiž náleží, pouze pokud jste ji odložil na místě k tomu zaměstnavatelem určeném nebo na místě, které je k takovému odkládání obvyklé.

Kam věci odkládat?

K zajištění bezpečné úschovy věcí, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání (například bunda, kabelka atd.) zaměstnavatel často vnitřní směrnicí, pracovním řádem nebo jiným způsobem určí konkrétní místo, kam si tyto své věci mohou odkládat.

Určil-li zaměstnavatel předem, že si máte peněženku odkládat do uzamykatelného šuplíku a vy jste tak neučinil a nechal ji položenou na stole, zaměstnavatel vám za škodu odpovídat nebude. Povinnost prokázat, že jste byl s touto směrnicí seznámen, bude na zaměstnavateli. Jinak bude odpovídat i za škodu na věcech, které nebyly uloženy v uzamykatelném šuplíku.

Ani pokud by však zaměstnavatel takovéto místo neurčil, nemůžete své věci nechávat ledabyle pohozené. Musíte dodržovat tzv. obvyklou míru opatrnosti a pečovat o své věci. Pokud by váš pracovní stůl byl uprostřed místnosti, kde se neustále pohybuje velký počet cizích lidí, riziko ztráty vaší volně ležící peněženky bude daleko vyšší než v uzavřené kanceláři, a v důsledku toho byste odpovědnost za ztrátu nesl poměrně se zaměstnavatelem.

Dále je důležité upozornit, že za účelem náhrady škody, která vám vznikla, musíte vznik této škody zaměstnavateli bez zbytečného odkladu oznámit. Učiňte tak nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jste se o ztrátě peněženky dozvěděl. Neohlášením škody ve stanovené lhůtě vaše právo na náhradu škody za ukradenou peněženku zanikne.

Jak prokázat obsah peněženky?

Peněženky si sice někteří kolegové všimnout mohli, složitější ale bude dokazování, že jste v ní měl 2 600 Kč. K tomu by mohlo sloužit potvrzení o výběru z bankomatu, nebo vás mohl některý z kolegů vidět platit v kantýně apod. Pokud by se vám nepodařilo prokázat, že jste v peněžence zmíněnou částku měl, bude zaměstnavatel odpovídat pouze za ukradenou peněženku.

Shrnutí

Náhrada škody, která vám ukradením peněženky vznikla, bude záviset na tom, zda jste měl povinnost řídit se zmiňovanou směrnicí, případně na tom, jak jste se při péči o vlastní věc zachoval. Pokud jste výše popsané podmínky splnil a vznik škody jste nejpozději do 15 dnů zaměstnavateli oznámil, zaměstnavatel je povinen vám náhradu škody proplatit. V opačném případě by bylo možné domáhat se její náhrady soudní cestou.

Odpovídala Daša Aradská z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.