Cílem akce je podpořit studium jazyků a oslavit jazykovou rozmanitost Evropy, kterou tvoří 23 „úředních“ jazyků EU a pestrá paleta dalších úředních jazyků, regionálních a menšinových jazyků a nářečí.

Kromě rodného dva další jazyky

Polské předsednictví EU staví studium jazyků vysoko na žebříčku priorit a vybízí mladé lidi, aby si vedle své mateřštiny osvojili ještě dva další jazyky a přiblížili se tak k naplnění svých osobních i profesních cílů.

„Znát jiný jazyk než svůj rodný je očividná výhoda. Při práci v Německu, studiu ve Francii nebo třeba na dovolené na Kypru pro vás jako pro cizince bude vždy obrovským plus, dokážete-li se přímo domluvit s místními lidmi. Znalost jazyků rozšiřuje vnímavost, otevírá nové obzory a zvyšuje zaměstnatelnost, “ uvedla komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou.

Jazykové granty ročně využívá 400 000 lidí

EU investuje ročně miliardu eur na podporu jazykových znalostí prostřednictvím programů typu Erasmus, které umožňují vysokoškolským studentům absolvovat část studia nebo odborné přípravy v jiné zemi.

Každoročně těchto grantů EU na podporu mobility využije 400 000 převážně mladých lidí. Komise chce v rámci své cílené podpory studia jazyků a jazykových schopností v navrhovaném rozpočtu pro období 2014–2020 počet těchto grantů zdvojnásobit. Kromě toho EU každý rok investuje okolo 50 milionů eur na podporu činností a projektů s jazyky souvisejících.

Čtyřiačtyřicet procent Evropanů ovládá pouze mateřštinu

Podle průzkumů Eurobarometru z roku 2006 týkajícího se Evropanů a jejich jazyků (Europeans and Their Languages) je 56 % občanů EU schopno vést rozhovor v jiném jazyce než mateřštině a 28 % z nich ovládá vedle své rodné řeči ještě dva další jazyky.
44 % Evropanů připouští, že neovládá žádný jiný jazyk než mateřštinu.

Nejvíce jazyků v EU umí Lucemburčané, z nichž 99 % ovládá alespoň jeden cizí jazyk; nejméně jazyků v EU ovládají lidé v Irsku (34 %) a ve Velké Británii (38 %).