„V EU je dnes 100 milionů dobrovolníků, kteří svou prací napomáhají ke zlepšení života v Evropě a na celém světě. Evropský rok dobrovolnictví 2011 je upozorněním na jejich úspěchy, výzvou pro ostatní, aby se také zapojili a způsobem, jak pomoci dobrovolníkům a dobrovolnickým organizacím k ještě lepším výsledkům, uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství.

Chybí jasný právní rámec

Dobrovolnické aktivity podle ní přímo přispívají k dosahování klíčových cílů EU, jako je sociální začleňování, zaměstnanost, vzdělávání, rozvoj dovedností a podpora občanství. Pro dobrovolnické aktivity však neexistuje jasný právní rámec a dovednosti, které dobrovolníci získávají ve své činnosti, nejsou často dostatečně uznávány.

Zavedení evropského pasu dovedností

Podle návrhu Komise by měl být do roku 2012 vytvořen Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci. Komise rovněž pracuje na zavedení „evropského pasu dovedností“, díky němuž budou ve větší míře uznávány dovednosti získané v dobrovolnických aktivitách.

Cílem pasu je zajistit uznávání odborných kvalifikací na přeshraniční úrovni a také umožnit, aby měli jednotlivci záznam o dovednostech a způsobilostech, jež získají jako dobrovolníci. Evropský pas dovedností vychází ze stávajícího Europassu a má umožnit zaznam nabytých dovednosti transparentním a srovnatelným způsobem.