Uzavřel jsem smlouvu na dobu určitou od 1. 4. 2011 do 1. 7. 2011, před skončením této doby mi zaměstnavatel neoznámil, že pracovní poměr končí a já jsem dál s vědomím zaměstnavatele chodil do práce. Dne 15. 7. 2011 mi zaměstnavatel oznámil, že můj pracovní poměr končí z důvodu zrušení pobočky, na které pracuji. Jak se v tomto případě postupuje dál? Co mám dělat, může pracovní poměr zaměstnavatel takto ukončit?

Změna pracovního poměru sjednaného na dobu určitou

Váš pracovní poměr byl původně sjednán na dobu určitou. To znamená, že k běžným formám skončení pracovního poměru, se navíc přidává ještě další, která představuje uplynutí sjednané doby trvání. Zmíněným uplynutím stanovené doby pracovní poměr zanikne, aniž by bylo třeba jakéhokoliv úkonu ze strany zaměstnavatele či zaměstnance a bez nároku na odstupné.

Zákon však počítá i se situací, ve které jste se ocitl vy sám - tedy když zaměstnanec nadále pokračuje v práci po uplynutí sjednané doby a práce je mu s vědomím zaměstnavatele (tj. například s vědomím vašeho nadřízeného) přidělována. V takovém případě se pracovní poměr, původně dohodnutý na dobu určitou, mění na dobu neurčitou.

Zaměstnavatel tedy již nemůže použít uplynutí původně dohodnuté doby jako důvod pro skončení pracovního poměru. Pokud chce váš pracovní poměr ukončit proti vaší vůli, může tak učinit jedině výpovědí či okamžitým zrušením, pokud jsou pro ně splněny zákonem stanovené podmínky.

Zrušení zaměstnavatele či jeho části

Jedním z důvodů, pro které může dát zaměstnavatel výpověď zaměstnanci, je, když se zaměstnavatel nebo jeho část (např. pobočka) ruší. Rušení části zaměstnavatele může být důvodem výpovědi jen u zaměstnanců, kteří práci v této části podle své pracovní smlouvy vykonávají.

Výpověď vám zaměstnavatel musí dát písemně a musí obsahovat zejména důvod ukončení vašeho pracovního poměru (ústní oznámení tedy v žádném případě nestačí). Pokud k výpovědi váš zaměstnavatel přistoupil, budete mít nárok na odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.

Odstupné v této výši by vám náleželo i v případě, že byste ukončili pracovní poměr z důvodu zrušení pobočky dohodou – v tom případě doporučujeme po zaměstnavateli vyžadovat, aby v dohodě důvod skončení pracovního poměru uvedl. Tím si zajistíte nejen vyplacení odstupného, ale případně i nesnížení podpory v nezaměstnanosti.

Shrnutí

Váš pracovní poměr, ač původně sjednán na dobu určitou, se pokračováním ve výkonu práce i po uplynutí stanovené doby změnil na pracovní poměr na dobu neurčitou. Jelikož je rušena pobočka, ve které pracujete, je zaměstnavatel oprávněn dát vám z tohoto důvodu výpověď nebo navrhnout rozvázání pracovního poměru dohodou. V obou případech vám náleží odstupné.

Pokud je to pro vás přijatelné, můžete také zaměstnavateli navrhnout změnu vaší pracovní smlouvy, pokud jde o místo výkonu práce, a nastoupit do jiné jeho pobočky.

Na dotaz odpovídala Romana Kaletová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.