Městu Jeseník již byla za tímto účelem přidělena dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

„V jesenickém regionu žije velký počet osob, které se nějakým způsobem potýkají s nezaměstnaností, bezdomovectvím, zadlužeností anebo různými druhy závislostí. Jedná se především o osoby takzvaně žijící v sociálním vyloučení, ale tyto problémy se netýkají zdaleka jen jich. A náš projekt usiluje o řešení uvedených problémů,“ říká jeho koordinátorka Martina Mařáková s tím, že projekt zajistí dostatek fungujících služeb, které zmírní uvedené problémy a přispějí ke snížení počtu všech negativních jevů, s nimiž se obyvatelé potýkají.

Projekt pomůže omezit kriminalitu

Jedná se především o práci s dětmi a mládeží, a to jak přímo v terénu, tak i v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Smyslem je motivovat je a zapojit do realizovaných aktivit, nabídnout cílové skupině smysluplné trávení volného času a tím minimalizovat negativní sociálně-patologické jevy (potulku, kriminalitu a výtržnictví).

Významnou částí projektu je i zajištění pracovního a hlavně dluhového poradenství jednotlivcům i rodinám. „Situaci těchto lidí pomůže zlepšit právě systematická pomoc a sociální práce. Ukazuje se to na příkladu řady dalších zemí. Není možné nechat je napospas jejich osudům a čekat, až se sami postaví na vlastní nohy,“ upozorňuje Mařáková.