Nákupčí (Buyer) – je zodpovědný za vyhledávání a výběr vhodných dodavatelů, a to na základě analýzy jednotlivých nabídek (nákupčí připravuje a realizuje výběrová řízení). Náplní práce je získání co nejlepších podmínek z hlediska ceny a kvality zboží. S dodavateli je nákupčí v pravidelném kontaktu, vyjednává s nimi o cenách, množství a kvalitě odebíraného zboží. Je zodpovědný za uzavírání smluv s dodavateli a jejich hodnocení.

Nákupčí rovněž koordinuje přísun zboží a dohlíží na realizací jednotlivých dodávek. Dále má v popisu práce tržní monitoring produktů a cen. Cílem pozice nákupčího je dosažení naplánovaného obratu, marže a dodržení rozpočtu. Ve společnosti se často vyčleňuje nákupčí s orientací na oblast strategického nebo operativního nákupu.

Uchazeč na tuto pozici by měl mít středoškolské či vysoškolské vzdělání s velmi dobrou znalostí anglického jazyka, případně v kombinaci s jinými světovými jazyky. Důraz je kladen na analytické uvažování, práci s čísly, schopnost a zkušenosti s vyjednáváním, prezentační a komunikační dovednosti. Důležitá je odolnost vůči stresu. Praxe na obdobné pozici v nákupu je zpravidla podmínkou. Obvyklým požadavkem je také výborná znalost práce na počítači, zejména Excelu a SAPu.

Nákupčí spolupracuje s oddělením logistiky, výrobou, obchodním i marketingovým oddělením. Na straně dodavatele je v celoročním jednání s Key Account manažery.
Organizační struktura oddělení nákupu u maloobchodních řetězců je obvykle tvořena několika nákupčími zodpovědnými za určitý segment sortimentu. Každý nákupčí je pak zodpovědný za získání vhodných dodavatelů přiděleného sortimentu.

Manažer nákupu (Purchasing Manager), který vede tým nákupčích, reportuje většinou řediteli nákupu nebo finančnímu řediteli. V některých společnostech je manažer nákupu součástí top managementu a je přímo podřízen generálnímu řediteli.“

Iva Šimůnková, divizní manažerka OfficeTeam, Robert Half International