Plán klade důraz na plné zapojení migrantů do všech stránek společenského života a zdůrazňuje klíčovou roli místních orgánů.

Plné zapojení života společnosti

"Úspěšná integrace znamená, že se migrantům umožní, aby se plně zapojili do života svých nových komunit. Naučit se jazyk země, do které přišli, mít přístup k práci a vzdělávání a být schopen se v sociálně-ekonomickém smyslu postarat sám o sebe jsou naprosto zásadní prvky úspěšné integrace," uvedla evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová a dodala:

"Integrace migrantů nebyla v Evropě dosud příliš úspěšná. My všichni musíme učinit více, protože dobře integrovaní migranti jsou pro EU přínosem, neboť ji obohacují jak kulturně, tak hospodářsky."

Znalost jazyka je základní podmínkou integrace

Podle výsledků kvalitativního průzkumu Eurobarometr věnovaného integraci sdílí obě strany, tedy migranti i občané jednotlivých států EU, řadu názorů na integraci. Co se týče důležitosti interakce na pracovišti a ve školách a pozitivního přínosu migrantů pro místní kulturu, panuje mezi respondenty široká shoda.

Obě skupiny se rovněž shodují na základních faktorech funkční integrace: znát řeč, mít práci a rozumět místnímu způsobu života. Občané EU i přistěhovalci, kteří se zúčastnili průzkumu, jsou však zajedno v tom, že je zapotřebí oboustranně větší úsilí, aby se přistěhovalectví stalo skutečně přínosem pro všechny. Nedostatek jazykových znalostí a odsouvání migrantů do podřadného postavení jsou vnímány jako hlavní překážky integrace.