.

IT Manager (IT manažer) – je zodpovědný za provoz a rozvoj informačních technologií ve společnosti a zároveň odpovídá za provoz celého IT oddělení. Má na starosti nákup hardwarového i softwarového vybavení, včetně výběru externích dodavatelů a dodržení daného rozpočtu. Může být zodpovědný i za vedení projektů implementace informačních systémů.

IT manažer obvykle vede tým podřízených a je zodpovědný za koordinaci práce v rámci týmu, včetně dodržování termínů. Určuje priority, plánuje a řídí kapacitu oddělení. Zároveň celý tým podporuje, motivuje a poskytuje zpětnou vazbu v rámci hodnocení svých podřízených.

IT manažer ve firmách často spolupracuje i s personalisty při náboru nových zaměstnanců do IT oddělení, může řešit i zaměstnanecké smlouvy členů jeho týmu. Obvykle je v kontaktu s manažery ostatních oddělení ve společnosti a v hierarchii firmy bývá podřízen přímo výkonnému řediteli, kterému také reportuje.

Na uchazeče pro pozici IT manažera vyžadují zaměstnavatelé především předchozí praxi (nejčastěji v rozsahu 5-7 let) a zkušenost s vedením lidí. Obvyklým požadavkem je středoškolské či vysokoškolské vzdělání technického směru.

Znalost anglického jazyka je výhodou, nebývá však podmínkou. Důraz je kladen především na osobnost uchazeče, který by měl být přirozenou autoritou s organizačními schopnostmi a strategickým uvažováním.“

Aleš Křížek, Country Manager, Robert Half International