Podniky své zaměstnance stále častěji elektronicky monitorují. Aby však v případných soudních sporech s pracovníky uspěly, musí postupovat velmi obezřetně.

Zaměstnavatelé se navíc o nekalých aktivitách zaměstnanců ve virtuálním počítačovém světě dovídají jen obtížně.

„Bojí se porušení zákonů, zejména těch vyplývajících z Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR. Hranice mezi tím, co je zákonné a co nikoli, je velmi nejasná, často neexistuje vůbec. To pouze nahrává líným a nepoctivým zaměstnancům,“ říká Ivan Janoušek ze znaleckého ústavu APOGEO Esteem, soudní znalec v oblasti informačních technologií.

Roste zájem o zabezpečení technologií

Experti poradenské společnosti APOGEO Esteem meziročně zaznamenávají více než 50procentní růst zájmu o konzultace v oblasti využívání a zabezpečení informačních technologií.

„Letos očekáváme rapidní růst, protože zneužívání výpočetní techniky k soukromým účelům dramaticky roste. Největším problémem je zneužívání pracovní doby, ohrožení zabezpečení firemních dat a zanedbávání pracovních povinností,“ dodává Janoušek.

Nejvíce se zneužívá e-mail a internet

To, že se facebook, hry či videa stávají neodmyslitelnou kratochvílí mnoha zaměstnanců, potvrzuje i analýza společnosti truconneXion.

„Nejčastější je zneužívání e-mailu k soukromým účelům. Zaměstnanci rovněž tráví průměrně až jednu hodinu denně mimopracovními aktivitami, nejčastěji na sociálních sítích a on-line nákupy,“ říká Robert Kleiner, ředitel rozvoje společnosti truconneXion, která vyvíjí nástroj AuditPro sloužící k monitorování využívání počítačů zaměstnanci.

Monitorování zaměstnanců může pomoci u soudu

Nečinnost zaměstnavatelů a rezignace nad nejasnou právní úpravou se nevyplácí. Pracovníci totiž mohou zaměstnavateli škodit dlouhé roky.

Největším problémem je zneužívání pracovní doby, ohrožení zabezpečení firemních dat a zanedbávání pracovních povinností.Ivan Janoušek, soudní znalec v oblasti informačních technologií

„Zaměstnavatel ale musí shromažďovat důkazy o nekalých praktikách zaměstnanců velmi obezřetně. Soud totiž nemusí protiprávně získané důkazy uznat a hříšník nejen že nebude potrestán, ale dostane od zaměstnavatele i tučné odškodné,“ varuje Ivan Janoušek.

Pracovní smlouvy vymezí práva i povinnosti

Na zneužívání výpočetní techniky je proto podle odborníků třeba myslet již v pracovních smlouvách. Tam lze jasně definovat práva a povinnosti uživatelů.

Třeba to, že e-mail slouží výlučně pro pracovní korespondenci, že komunikace prostřednictvím ICQ, Skypu či Facebooku není dovolena nebo že není možné na počítače instalovat soukromý software.

Smlouva by měla informovat i o monitoringu dodržování zásad komunikace a případných sankcích při jejich nedodržení.