Herečtí manželé sídlí na zámku Miraval u obce Brignole v Provensálsku, kde zaměstnávají řadu Francouzů. Překladatelku a sekretářku vyhodili v době, kdy byla na nemocenské. A tak je zažalovala za porušování francouzského pracovního zákona.

Brad a Angelina tvrdí, že její dlouhodobá nepřítomnost znemožňovala práci ostatních anglicky nerozumějících zaměstnanců na zámku. Ona se však hájí tím, že propustit zaměstnance v době nemocenské je ve Francii nelegální.

Za propuštění požaduje kompenzaci ve výši zhruba dvou miliónů korun. „Pro takové hvězdy je to kapka v oceánu,“ tvrdí právník zastupující překladatelku.

Případ se bude projednávat u pracovního soudu v Draguignanu příští měsíc.

Jak je to v Česku

V České republice podle zákoníku práce § 53 nemůže dát zaměstnavatel výpověď, ani nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr zaměstnancům či zaměstnankyním, kteří jsou v tzv. ochranné lhůtě, tedy v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení.

Při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování.