Customer Service Specialist/Specialista zákaznického servisu – přijímá a zpracovává objednávky a požadavky od zákazníků. Poskytuje jim také poradenský a informační servis.

Získává a zpracovává relevantní informace o trhu, cenách a konkurenci. Má dohled nad saldem a pohledávkami zákazníků. Úzce spolupracuje s obchodním zástupcem, s oddělením nákupu a logistikou, skladem. Udržuje a spravuje klientskou databázi. Sleduje tok zboží a řeší případné potíže s dodáním, reklamace. Vyjímečně se může dostat k přímému prodeji a k aktivnímu oslovování zákazníků.

Důraz se klade na jazykové znalosti

Specialistou zákaznického servisu můžete být jak na straně klienta (obchodní firma, služby), tak v Centrech sdílených služeb (Shared Service Centers). Obecně je ze stran zaměstnavatelů kladen důraz na jazykové znalosti uchazečů (minimálně anglický jazyk slovem a písmem, případně německý a francouzský jazyk). Vyžadována je znalost SAP, Oracle a dalších systémů. Výhodou je vždy zákaznický přístup, komunikativnost, zvládání více úkolů najednou včetně stresových situací.

Tato pozice je ideálním startem pro komunikativní, zákaznicky orientované a výborně jazykově vybavené absolventy středních a vysokých škol (například se zkušenostmí ze zahraničí). V průběhu roku 2010 byl však i u těchto pozic kladen větší důraz na delší praxi v oboru (ideálně se zkušenostmi z call center či administrativy).

Kam může kandidát v budoucnu postoupit

Některé společnosti umožňují postup na pozici vedoucího týmu, později na manažera zákaznického servisu (Customer Service Manager). U této pozice je nutná praxe ze zákaznického servisu a zkušenost s vedením týmu. Obecně manažer zákaznického servisu nastavuje a zefektivňuje procesy, řeší složitější požadavky zákazníků a náročnější reklamace. Vyjednává podmínky se zákazníky a dodavateli. Vybírá, vede, motivuje a hodnotí svůj tým podřízených.