„Jsem vystudovaná keramička, ale pracovala jsem několik let ve stavebnictví, kde jsem se dostala k administrativě i personalistice. Mám tedy za sebou určitou praxi, jen potřebuji získat nějaký doklad,“ dodává Procházková.

Bez práce jsou i učitelky a inženýrky

I ona je důkazem, že bez práce se dnes nemusí ocitnout pouze lidé s nízkým stupněm vzdělání a špatnou pracovní morálkou. Jak potvrzuje lektorka Renata Steinerová, mezi nezaměstnanými účastnicemi kurzu jsou paradoxně i ženy s velmi dobrou kvalifikací.

„V kurzu mám i inženýrky a učitelky, které jsou velmi aktivní. Myslím, že v každé životní etapě na tom nejsme stejně dobře, jednou jsme dole, jednou nahoře. Někdy to může být i tím, že lidé nemají prostě štěstí a nejsou ve správný čas na správném místě,“ dodává Steinerová. Sama si něčím podobným prošla před pár lety, kdy se také zúčastnila jednoho z podobných projektů.

Co se v kurzu vyučuje

V osnovách kurzu je především vše potřebné z oblasti řízení lidských zdrojů, pracovního poměru, vyhledávání a přijímání zaměstnanců a vedení personální agendy. Nechybí ani vzdělávání a motivace zaměstnanců a jejich odměňování a hodnocení. Důležitou součástí jsou i pracovněprávní předpisy a praktická cvičení.

„Překvapilo nás, že jedním z týmových úkolů bylo založit fiktivní firmu,“ říká Lucie Procházková. „Založily jsme firmu s názvem Šmrnc, která se zabývá výrobou módních doplňků. Bylo potřeba vymyslet její strukturu a skladbu zaměstnanců, u každého jsme měli stanovit, jaké by měl mít ideálně vlastnosti. Postupovaly jsme přesně tak, jak by to v reálu probíhalo, kdybychom dělaly pro firmu nábor,“ dodává Procházková.

Šéfky firmy i personalistky

Fiktivní firma měla mít zhruba 300 zaměstnanců a její struktura odpovídala většímu podniku. Rekvalifikantky se shodly na profesích, které jsou pro založení nezbytné, např. obchodní a výrobní ředitel, manažeři, účetní, zaměstnanci na výrobní pozice apod. „Učíme se na příkladech, jak postavit pracovní smlouvu a znění inzerátů pro jednotlivé pozice,“ vysvětluje lektorka.

A na jakých vlastnostech nutných pro úspěch na konkurzu se kurzistky shodly? „Uchazečům o řídící pozice by neměla chybět kreativita, měli mít určitou vizi a zároveň i řídící schopnosti, aby své nápady dokázali zrealizovat za pomoci spolupracovníků,“ říká další účastnice kurzu.

Projekt Rodina není handicap je financován z prostředků Evropského sociálního fondu  a ze státního rozpočtu ČR, připravil jej Úřad práce v Plzni a dodavatelem služeb je společnost Grafia, s.r.o. Bližší informace o všech projektových aktivitách a kontaktní údaje naleznete zde.