Category Manager spadá v organizační struktuře většinou do marketingového oddělení. Má zodpovědnost za tvorbu a udržování kategorie zboží co do struktury (obsahu), obratu a profitability.

Pozice Category Manager se objevuje převážně v oblasti FMCG – tedy rychloobrátkového zboží. Category Manager vytváří jednotlivé kategorie zboží, analyzuje je a upravuje tak, aby byly co nejlépe prodejné.

Základní data, se kterými Category Manager pracuje, jsou prodejnost zboží (historie obratu, tržní podíl atd.), ziskovost položky a umístění položky v prostoru daném pro kategorii.

Dalším zdrojem pro Category manažera jsou data o nákupním chování spotřebitele, tedy jak se zákazník rozhoduje při nákupu. Category Manager může být na straně výrobce – kdy skládá kategorii z „vlastních produktů“, nebo na straně maloobchodníka, kdy kategorii naplňuje na základě nabídky trhu a tvoří ji produkty od více výrobců.

V poslední době je běžné, že výrobce, který je lídrem trhu, zpracovává pro maloobchodníka celou kategorii, tedy ze svého i konkurenčního zboží.

Ideálním kandidátem na pozici Category Manager je absolvent vysoké školy s praxí v oboru (2-3 roky). Vždy je požadavkem velmi dobrá znalost anglického jazyka. Category Manager musí být dobrý analytik, musí dokonale znát produkt, orientovat se v nákupních trendech a měl by velmi dobře ovládat speciální počítačové programy pro návrh plánogramů.

Ve většině FMCG společností je category management spojen s jinou marketingovou pozicí (například Trade Marketing Specialist nebo Trade Marketing Manager). V některých společnostech pozice Category Manager neexistuje vůbec. V těchto případech roli Category manažera přebírá maloobchodní řetězec, kam je zboží dodáváno.

Dlouhodobě však sledujeme na trhu nedostatek kvalifikovaných kandidátů, což je způsobeno i tím, že seniornější kandidáti přecházejí do jiných oblastí převážně v marketingu.“