Assistant / Asistent(ka) – zajišťuje podporu manažera či/a celého týmu. Organizuje schůzky, služební cesty, firemní akce. Obvykle vede evidenci příchozí a odchozí pošty, vyřizuje telefonáty. Připravuje prezentace a podklady pro jednání (Word, Excel, PPT). Zajišťuje plynulý chod kanceláře. Bývá v kontaktu s dodavateli či klienty. Vede pokladnu a mnohdy i rozpočet chodu kanceláře. Zpracovává zápisy z porad, kterých se účastní, sleduje plnění úkolů. Často pomáhá i se zajišťením soukromých aktivit svého nadřízeného (rodinná dovolená, čistírna, atd.).

U asistentských pozic je zvláštní důraz kladen na osobnost kandidáta. Pro zaměstnavatele je bezpodmínečně nutné, aby nový zaměstnanec zapadl do stávajícího týmu. Zjednodušeně lze říci, že asistent, respektive asistentka jsou pravou rukou týmu, nadřízeného.

I zde se někdy setkáváme s přemrštěnými požadavky ze stran zaměstnavatelů, a to především v nároku na jazykové znalosti. Kandidáti, kteří jsou perfektně jazykově vybaveni, chtějí cizí jazyk využívat denně. Pokud tomu tak v novém zaměstnání není (i přesto, že zaměstnavatel výbornou znalost jazyka vyžadoval), bývá to pro zaměstnance důvod k odchodu. Zaměstnavatelé také v některých případech vyžadují středoškolské vzdělání. A to z obavy, že vysokoškoláci na této pozici nevydrží a budou chtít v blízké době profesně povýšit.

Tři typy asistentských pozic

Na českém pracovním trhu se objevují tři typy asistenských pozic: exekutivní, týmové a odborné. Na pozici exekutivní/ho asistentky/asistenta zaměstnavatelé vyžadují delší praxi na asistentské pozici (3-5 let) a obvykle trvají na perfektní znalosti cizích jazyků (především angličtiny). Podmínkou je vždy vysoká flexibilita (dostupnost téměř 24 hodin denně, sedm dní v týdnu), loajalita a spolehlivost.

Pozice odborných asistentů/tek (například asistent/ka marketingu, finančního oddělení) jsou často pro uchazeče předstupněm pro budoucí samostatnou pozici v daném oboru. Z naší zkušenosti vyplývá, že je běžný přesun či snaha o přesun z asistentské pozice na pozici v oblasti lidských zdrojů (HR) či marketingu. Jedním z důvodů je to, že se již na asistentské pozici setkají s prací daného oddělení.

Za týden: Attorney/advokát

Čtěte také: [celá zpráva]