Lepší přístup k informacím o možnostech a podmínkách pro získání pracovního místa či zakázky za hranicemi po ukončení přechodného období chce zájemcům z obou zemí zprostředkovat česko-rakouský projekt hospodářských komor a úřadů práce, který začne v březnu.

Rakušané a Němci uplatňují omezení jako poslední v EU

Rakousko spolu s Německem jsou posledními členskými státy Evropské unie, které vůči Čechům a lidem z dalších sedmi zemí EU kvůli obavám z levnějších pracovních sil uplatňují přechodné období. Omezení platí do letošního 30. dubna. Rakušané už mají přístup na český trh volný.

Společný projekt potrvá skoro tři roky, spolupracovat v něm budou hospodářské komory a úřady práce z Vysočiny a z Dolních Rakous.

"Tyto instituce se budou společně podílet na vzniku efektivního poradenství," řekla Klára Houserová z Krajské hospodářské komory Vysočiny. Poradenství bude určeno především malým a středním firmám a lidem, kteří by si chtěli za hranicemi najít novou práci. Projekt zhruba za pět miliónů korun dotuje EU z operačního programu na podporu územní spolupráce mezi Rakouskem a Českem.

Rakouští zákazníci už se na české firmy těší

Podle dosavadních zjištění komory mají podniky z Vysočiny o podnikání v Rakousku zájem.

"Na komoře se nějaké firmy neustále ptají na to, jestli tam mohou vykonávat svoji činnost, protože třeba mají poptávky od rakouských zákazníků," přiblížila situaci Houserová. Převažují podnikatelé ze stavebnictví, jejichž působení je však v Rakousku během přechodného období omezeno nejpřísněji. Kromě stavebních firem se to týká i dalších příbuzných profesí, například truhlářů, tesařů a malířů pokojů.

Určité podmínky budou muset podnikatelé a zájemci o práci v Rakousku splňovat i po skončení přechodného období, čeká je také vyplňování dokumentů a úředních formulářů v němčině.

"S jazykovou bariérou má problémy hodně našich malých a středních firem," poznamenala Houserová. Výsledkem přeshraniční spolupráce úřadů práce a hospodářských komor by mělo být výhledově také například poskytování informací o nedostatkových profesích na Vysočině a v Dolních Rakousích.