Hlavním cílem projektu bylo přivést do Česka kvalifikované a vzdělané zahraniční odborníky schopné trvale se integrovat i se svými rodinami do české společnosti. Současně měl napomoci zaměstnavatelům najít odborníky, kteří na českém trhu práce chyběli.

Do projektu od jeho počátku k 30. srpnu 2010 vstoupilo 1806 účastníků a asi 1700 rodinných příslušníků, celkem tedy zhruba 3500 cizinců, kteří mohli či mohou získat na základě účasti v projektu doporučení k získání trvalého pobytu v ČR. Trvalý pobyt v ČR dosud (k 1. čtvrtletí 2010) získali na základě účasti v projektu 843 účastníci (včetně rodinných příslušníků).

Letos se počet zahraničních pracovníků v ČR i nadále snižoval, oproti roku 2009 se snížil o 11 900. Ubylo zejména cizinců ze třetích zemí. Klesal také počet nově přihlášených do projektu i jeho přímých účastníků. Letos bylo k 1. září 2010 do projektu vybráno celkem 190 účastníků, za celý loňský rok 340 účastníků.

K 31. prosinci 2010 bude v projektu přibližně 800 aktivních účastníků a asi 500 rodinných příslušníků. Poslední z nich by měli získat doporučení k trvalému pobytu 1. 7. 2013. Nynějších účastníků a těch, kteří se přihlásí do konce roku 2010, se změny netýkají.

MPSV spolu s ministerstvem vnitra a ministerstvem zahraničních věcí zajistí možnost řádného absolvování projektu pro účastníky přihlášené nejpozději do 31. prosince 2010. Administrativní zázemí pro styk s účastníky bude v minimálním rozsahu i nadále fungovat. Adresa a kontakty administrativního pracoviště se nezmění.

MPSV jako předkladatel po úplném ukončení projektu zpracuje a vládě předloží závěrečnou zprávu. Vyhodnotí v ní výsledky projektu včetně doporučení, co by bylo vhodné zapracovat do jiných aktivit v rámci migrační politiky ČR.