Nejvíce lidí ve vědě a výzkumu bylo loni zaměstnáno v podnikatelském sektoru, a to 33 480, tedy 44 procent celkového počtu. Více než polovina z nich pracovala ve zpracovatelském průmyslu, především ve strojírenství a v automobilovém průmyslu.

Druhým nejvýznamnějším sektorem z hlediska počtu zaměstnanců byl vysokoškolský sektor. Pracovalo zde 27 215 lidí, což je 35 procent všech zaměstnanců vědy a výzkumu. Ve vládním sektoru, kam patří například Akademie věd, resortní výzkumná pracoviště či archivy a muzea, byla evidována téměř pětina zaměstnanců, tedy 14 776 osob. Tento sektor byl jediným, ve kterém v posledním roce klesl počtu zaměstnanců, a to o dvě procenta.

Celkem loni v Česku bylo 2345 výzkumných a vývojových pracovišť, která náležela 2155 ekonomickým subjektům. Ve srovnání s rokem 2005 vzrostl jejich počet o 328, tedy o 16 procent.

Výdaje na vědu a výzkum loni činily 55,4 miliardy korun. Celkově bylo mezi roky 2005 a 2009 do výzkumu a vývoje investováno téměř 256 miliard, průměrný reálný meziroční nárůst výdajů činil 4,7 procenta. Tradičně nejvíce finančních prostředků pochází ze soukromých domácích podnikatelských zdrojů.