„Česká republika se v rámci Evropské unie zavázala co nejefektivněji nakládat s druhotnými surovinami a podporovat jejich využití pro další výrobu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Podle něj by k tomu mohlo přispět i zavedení nové dělnické specializace zaměřené na nakládání s druhotnými surovinami a odpadem.

„Tato nová specializace by navíc svým absolventům přinášela další výhody v tom, že by se měla univerzálně uznávat ve všech členských státech Evropské unie,“ dodává  Kocourek. Podle něj by první rekvalifikační kurzy mohly odstartovat už v průběhu příštího roku.

Rada také doporučila vytvoření národní platformy pro oblast využívání primárních a druhotných surovin ve vazbě na energetickou politiku státu. Vedle toho Rada také například projednala přípravu strategického analytického dokumentu pro oblast využívání druhotných surovin a zabývala se přípravou právních předpisů v oblasti zpětného odběru výrobků a odpadů.

Členy Rady jsou zástupci ministerstev průmyslu a obchodu, financí, životního prostředí a zdravotnictví, dále představitelé Českého statistického úřadu, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Asociace samostatných odborů, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Českomoravské konfederace odborových svazů a Svazu průmyslu a dopravy. Rada pro druhotné suroviny a odpady je poradním orgánem Pracovního týmu pro hospodářskou politiku Rady hospodářské a sociální dohody ČR.