Za pár dní se vracím po mateřské zpět do práce. Syna bude hlídat z finančních důvodů manžel. Problém je, že ještě svého syna kojím. Od kamarádky jsem slyšela, že mám od zaměstnavatele nárok na přestávku na kojení - manžel by mi syna vozil do práce, bydlíme nedaleko. Jak o to mám požádat? A je vůbec zaměstnavatel povinen mi  přestávku umožnit, nemůže říci, ať zůstanu doma nebo ať kojím po pracovní době?

Přestávky ke kojení nejsou v praxi příliš často využívány a mnoho matek ani o této možnosti neví, zejména proto, že většinou využívají možnost zůstat s dítětem doma déle a využít tak rodičovské dovolené.

Podmínkou, abyste na tuto přestávku měla nárok, je skutečnost, že dítě kojíte a vaše dítě není starší než jeden rok a tři měsíce. Ve vašem případě jsou tedy oba požadavky splněny a nárok na poskytnutí přestávky ke kojení vám vznikne.

Zaměstnavatele musíte včas informovat

Zaměstnavatel je povinen vám tyto přestávky ke kojení poskytnout. Proto doporučuji, abyste svého zaměstnavatele včas písemně informovala o vašem záměru využívat přestávky ke kojení a domluvila se s ním na rozvrhu, v jakém budete přestávky využívat.

Pokud by měl zaměstnavatel pochybnosti o skutečnosti, že své dítě kojíte, může po vás požadovat, abyste tuto skutečnost nějakým způsobem prokázala. V takovém případě si nechte vystavit potvrzení od lékaře (nejlépe od pediatra, kam s dítětem vzhledem k jeho věku docházíte nyní pravidelně) a toto potvrzení svému zaměstnavateli předejte. Jiným způsobem zaměstnavatel není oprávněn zjišťovat, zda své dítě kojíte, či nikoli.

Rozsah poskytovaných přestávek

Přestávka ke kojení se poskytuje vždy v délce 30 minut. Počet přestávek, na které máte nárok, závisí na věku dítěte a rozsahu vaší týdenní pracovní doby.

Pokud pracujete po stanovenou týdenní pracovní dobu (tj. typicky 40 hodin týdně, v některých případech 38,75 nebo 37,5 hodin týdně), máte nárok na 2 přestávky ke kojení za každou odpracovanou směnu, a to až do jednoho roku věku dítěte. Od jednoho roku věku dítěte pak máte po další tři měsíce nárok na jednu přestávku za každou odpracovanou směnu.

Máte-li se zaměstnavatelem sjednánu kratší pracovní dobu, záleží opět na jejím konkrétním rozsahu, zda na přestávky ke kojení budete mít nárok. Dosahuje-li vaše pracovní doba alespoň poloviny stanovené týdenní pracovní doby, máte nárok na jednu přestávku na kojení za každou odpracovanou směnu, ovšem pouze do jednoho roku věku dítěte, poté již nikoli. Pokud pracujete méně než polovinu stanovené týdenní pracovní doby, nárok na přestávku ke kojení nemáte.

Nárok na přestávku vzniká za každé dítě, u kterého jsou splněny předpoklady pro poskytnutí přestávky. Pokud byste tedy například měla osmiměsíční dvojčata a pracovala 40 hodin týdně, měla byste nárok na 4 půlhodinové přestávky ke kojení za každou směnu.

Specifika přestávek ke kojení

Přestávky ke kojení se vám započítávají do pracovní doby a náleží vám za ně náhrada mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku. Jedná se tedy o přestávky placené.
Jak uvádíte, poskytnutou přestávku můžete využít k tomu, aby vám manžel dítě přivezl a vy ho během přestávky nakrmila. Pro poskytnutí přestávky ovšem není přítomnost dítěte nutná a můžete ji využít například k odsání mléka, které využijete později.

Ať již budete přestávku využívat přímo ke kojení, nebo pouze k odsávání mléka, zaměstnavatel je povinen vám k tomu poskytnout odpovídající prostor. Mělo by se jednat o uzavřenou místnost, kde budete mít soukromí.

Doporučení

Jak jsem výše uvedl, přestávky ke kojení nejsou až tak známým institutem. Proto se vám může stát, že se s ním váš zaměstnavatel nesetkal a může k jejich poskytnutí mít odmítavý postoj. Pokuste se tedy s ním celou záležitost před vaším návratem zpět po mateřské dovolené probrat, tak aby mezi vámi nevzniklo zbytečné nedorozumění.

Na dnešní dotaz odpovídal Ondřej Chlada z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.