V naší kampani nazvané GE Ecomagination se soustředíme na to, jak vyřešit aktuální problémy životního prostředí pomocí nejmodernějších technologií. Mladá generace si uvědomuje hrozící problémy a je připravena pomoci. Přínosem této kampaně nicméně není pouze vývoj a aplikace nových technologií. Z mého pohledu je to také významné poselství pro studenty, že právě GE je vhodným působištěm, pokud se chtějí podílet na změnách.

Jsem přesvědčený, že technické obory v České republice i v dalších zemích budou čím dál atraktivnější, proto se nebojím nedostatku vzdělaných lidí. GE musí být inspirativním, motivujícím místem, aby přispěla ke zlepšení kvality života v budoucnu. Nepochybuji o tom, že talentovaní mladí lidé, kteří se chtějí uplatnit v dnešním pokrokovém, rychle se vyvíjejícím prostředí, si zvolí správnou cestu technického vzdělání.

Získat nejlepší znamená pro firmu konkurenční výhodu

Mít ve firmě ty nejlepší lidi je vždy tou největší konkurenční výhodou. Jakožto vyhledávaný zaměstnavatel dbáme na to, abychom měli v GE správnou kombinaci lidí: potřebujeme rovnováhu mezi nově nastupujícími zaměstnanci a mezi těmi zkušenými, kteří již zastávají zodpovědné funkce. Právě tento mix je pro náš tým správnou stimulací a hraje významnou úlohu při propojení životaschopnosti naší firmy a vývoje ve společnosti.

Jednou ze strategií GE, jak přilákat největší talenty z renomovaných akademických institucí, je Executive University Program, který nám umožňuje partnerství s nejprestižnějšími školami v Evropě. Spolupracujeme nejen se studenty, ale také s profesory a vedením univerzit, abychom vybrali nejvhodnější kandidáty na naše vstupní programy a absolventské pozice.

Vedle stáží a dalších programů pro studenty nabízíme vstupní manažerské programy ve všech organizačních složkách naší společnosti: technologie, obchod, lidské zdroje, provoz, marketing a finance. Rovněž máme konkrétní firemní programy, které vycházejí z vytyčených cílů.

Společným cílem těchto manažerských školicích programů je pomoci kandidátům pochopit fungování společnosti, rychleji si osvojit pracovní zkušenosti a zároveň blíže poznat naši firemní kulturu. Účastníci těchto kurzů projdou rotačními stážemi v různých zemích a na různých místech, budou se účastnit řady intenzivních školení zaměřených na rozvoj technických, finančních a obchodních manažerských dovedností, přičemž samozřejmě budou vykonávat každodenní úkoly spojené s pozicí, na niž míří.

GE preferuje absolventy strojírenských oborů

Kritéria pro výběr jsou flexibilní, nicméně obecně preferujeme absolventy strojírenských oborů, kteří mají zájem rozvíjet své technické znalosti v náročném prostředí energetického průmyslu. Spolupracujeme s nejlepšími technickými vysokými školami v regionu: v České republice bych zmínil například České vysoké učení technické v Praze. Uchazeči by tedy měli být takoví lidé, kteří touží být úspěšní, jsou flexibilní, rádi pracují v multikulturním prostředí a nevadí jim geografická mobilita.

V minulém roce společnost GE Energy dále nabídla univerzitním studentům účast v evropské soutěži, kde se hledají kreativní způsoby, jak udělat univerzitní prostředí „zelenější“. Soutěž Ecomagination Challenge byla určena evropským studentům strojírenství a dalších technických fakult. Zúčastnit se mohli i studenti ČVUT. Obdrželi jsme 32 projektů. Celkovým vítězem soutěže se stal polský tým z Varšavské technické univerzity, který překonal konkurenci samočinným kombinovaným systémem na výrobu energie.

Letos na jaře GE Energy zahájila dárcovský program pro klíčové technické vysoké školy ve východní Evropě. Ty získaly darem licence na poslední verzi softwaru GateCycle, který umožňuje modelovat tepelné oběhy energetických systémů, a pomůže univerzitám při vzdělávání příští generace odborníků. Studenti se mohou na modelu efektivně naučit pracovat s energetickým systémem a odstraňovat případné problémy a díky tomu rozvíjet technické dovednosti a schopnosti nezbytné v energetickém průmyslu.

Veletrhy pracovních příležitostí, stáže a školicí programy

Účastníme se veletrhů pracovních příležitostí, které univerzity pořádají, a nabízíme nejrůznější formy stáží a školicích programů. Studenti českých technických vysokých škol se samozřejmě mohou účastnit i manažerských školicích programů. Mohu zmínit například Marcelu Voráčovou, která na jaře absolvovala jeden z našich programů a nastoupila do týmu GE Energy zde v Praze. Při studiu ČVUT se specializovala na korporátní management a ekonomii. V rámci stáže v GE Energy začala pracovat na projektu zaměřeném na interní marketingovou analýzu. Odtud už to byl jen krůček k tomu, aby se zapojila do manažerského školicího programu.

V květnu jsme Fakultě strojní ČVUT v rámci iniciativy pro rozvoj vzájemných vztahů věnovali licence na software v hodnotě téměř 190 000 dolarů. Jednalo se o deset síťových licencí na software GE GateCycle. Tento software umožňující termodynamické výpočty používá fakulta už třináct let, byla první institucí v České republice, která jej zakoupila a aplikovala při výuce.

V současnosti vybíráme kandidáty do nových školicích programů  na období 2010 – 2012: konkrétně v Česku hledáme studenty s technickým vzděláním. Dobré a pevné vztahy s ČVUT považujeme i do budoucna za velmi důležité.

Začátkem října se GE v České republice účastní týdenního virtuálního veletrhu pracovních příležitostí Dnyprace.cz, který návštěvníkům nabídne vizuálně atraktivní způsob, jak se spojit s GE, a dovědět se více o našem podnikání a možnostech zaměstnání. Studenti i další zájemci dostanou příležitost nás virtuálně navštívit, ptát se, chatovat s odborníky HR a zasílat přihlášky.