V pondělí 4. října naostro odstartoval projekt Duhový most, který připravilo občanské sdružení Polovina nebe s podporou Evropského sociálního fondu a hlavního města Prahy pro osoby s postižením motoriky horních končetin.

Do konce roku se první čtyři hendikepovaní účastníci tohoto kurzu, který je v zemích střední Evropy zcela unikátní, naučí ovládat počítač bez pomoci rukou. Aby to dokázali – přesněji řečeno aby to dokázali v češtině –, musejí zvládnout programy MyVoice a MyDictate, vytváření delších souvislých textů jim umožní software Newton Dictate.

Základ této rodiny programů vytvořil tým profesora Jana Nouzy na Technické univerzitě v Liberci, rozvinuli jej vývojáři společnosti Newton Technologies.

Dita Horochovská udivuje samotné autory programů rychlostí a přesností, jaké díky nim při ovládání počítače dosahuje. Dostala se na uživatelskou úroveň, která jí umožňuje běžné činnosti, jako je surfování na internetu nebo psaní e-mailů i ucelenějších textů. Chystá se dokonce studovat vysokou školu.

Projekt vrací soukromí do života

„Projekt vrací soukromí do života lidí s handicapem,“ říká ředitel Newton Technologies Petr Herian, který se podílí na dalším vývoji programů. V praxi to znamená, že postižení nejsou v tolika ohledech odkázáni na pomoc asistentů.

Díky těmto technologiím a internetu přestává být jejich komunikační horizont ohraničen nejblíže stojící osobou. Už nebudou potřebovat tlumočníka a ve vší intimitě se domluví s kýmkoli kdekoli na celé planetě. Někteří z absolventů tohoto i dalších kurzů budou mít také šanci ucházet se o vhodné zaměstnání.

Kurzy jsou přístupné zdarma

Tříměsíční test výukového cyklu umožní realizačnímu týmu doladit některé detaily, které si u podobných projektů mohou vyžádat drobnou úpravu. Zároveň by měl ale připravit první skupinu studentů tak, aby v budoucnu mohli i oni sami vést podobnou výuku, třeba ještě v některém z dalších kurzů Duhového mostu.

„Celý projekt je naplánován na tři roky a předpokládáme, že se podaří vyškolit 50 lidí,“ informuje jeho koordinátorka Daniela Rázková. Pro handicapované zájemce jsou kurzy probíhající v bezbariérových prostorách v Praze na Pankráci přístupné zcela zdarma. Bližší informace najdete zde.