„Abychom v Evropě znovu rozběhli růst, musíme lépe využívat talenty žen. V minulosti jsem nikdy neobhajovala myšlenku, že by ve vysokých funkcích měly být stanoveny kvóty pro ženy, ale kvůli nedostatečnému pokroku v této oblasti budeme možná nuceni uvažovat o přijetí iniciativ na evropské úrovni,“ řekla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství.

„V oblasti rovnosti žen a mužů šla Evropa světu příkladem již v roce 1957, kdy do Římské smlouvy zahrnula zásadu rovnosti odměňování. Dnes můžeme jít znovu příkladem při začleňování žen do rozhodovacího procesu i při potírání násilí založeného na pohlaví,“ připomněla Redingová.

Na jaře 2011 se chce setkat s řediteli hlavních evropských společností kótovaných na burze a hovořit s nimi o situaci a rozsahu seberegulace. Na základě výsledků dialogu s podniky pak chce zvážit, zda bude v roce 2012 nutné navrhnout další iniciativy.

Strategie pro rovnost žen a mužů, kterou Evropská komise dnes přijala, obsahuje řadu opatření zaměřených na pět priorit, jimiž jsou ekonomika a trh práce; rovnost odměňování; rovnost ve vyšších funkcích; potírání násilí na základě pohlaví a podpora rovnosti žen a mužů mimo EU.