Jsem ročník 1954. K 31. 1. 2010 jsem byla po 25 letech propuštěna ze zaměstnání z důvodu zrušení mého systemizovaného místa. Dne 1. 2. 2010 jsem byla přijata do nemocnice, kde následovala 2. 2. 2010 operace. Zároveň mně v nemocnici vystavili potvrzení o pracovní neschopnosti. Využila jsem ochranné lhůty a každý měsíc zasílám prostřednictvím svého bývalého zaměstnavatele na OSSZČ "potvrzení o trvání PN". Přesto si nejsem jista, zda jsem se měla povinně hlásit např. na úřadu práce, či jiném úřadu?

Vzhledem k tomu, že jste byla uznána dočasně práce neschopnou v tzv. ochranné lhůtě, váš postup, kdy jste prostřednictvím vašeho bývalého zaměstnavatele zaslala OSSZ potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, byl správný. Podle zákona o nemocenském pojištění vám totiž nemocenské dávky náleží také v případě, kdy ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti dojde v rámci 7 kalendářních dnů po zániku vašeho zaměstnání.

Pokud jde o úřad práce, tak zde se hlásíte dobrovolně. Žádný právní předpis vám tuto povinnost neukládá, a proto nemusíte mít obavu, že byste v této souvislosti porušila svou povinnost. V době, kdy jste uznána dočasně práce neschopnou, by vás úřad práce ani zaevidovat nemohl.

Během vaší pracovní neschopnosti vám nevznikla ani povinnost nahlásit skončení pracovního poměru jinému úřadu, tedy např. zdravotní pojišťovně nebo Správě sociálního zabezpečení. Skončení vašeho pracovního poměru musel však Správě sociálního zabezpečení a vaší zdravotní pojišťovně nahlásit váš bývalý zaměstnavatel.

Na úřad stačí zajít po skončení neschopnosti

Pokud po ukončení vaší dočasné pracovní neschopnosti nenastoupíte zpět do zaměstnání nebo nezačnete podnikat, doporučujeme vám  co nejdříve se zaevidovat na úřadu práce. V opačném případě vám vznikne povinnost se zaevidovat na vaší zdravotní pojišťovně a platit si zdravotní pojištění (v současnosti 1080 Kč měsíčně). Během dočasné pracovní neschopnosti za vás platí zdravotní pojištění stát.

Do evidence uchazečů o zaměstnání se můžete přihlásit na úřadě práce v místě vašeho trvalého bydliště, a to na základě žádosti o zprostředkování zaměstnání. Do evidence budete zařazena ode dne podání žádosti.

V minulosti jsme již do poradny zodpovídali dotaz týkající se hlášení na úřadu práce, naleznete v něm další užitečné informace např. o podpoře v nezaměstnanosti. [celá zpráva]
Pozor, připomínáme, že evidencí na úřadu práce se nehlásíte pouze o podporu v nezaměstnanosti, ale vždy úřad práce žádáte o zprostředkování zaměstnání.

V hledání práce nemusíte spoléhat pouze na úřad práce. Můžete si hledat práci i sama. Doporučujeme vám hledat nejenom na portálech s nabídkami práce, ale zkusit například horkou novinku: Česko-slovenský virtuální veletrh pracovních příležitostí a vzdělání. Veletrh můžete „navštívit“ online na adrese www.dnyprace.cz. Veletrh se bude konat ve dnech 4. - 10. října 2010 a v uvedených dnech můžete virtuálně navštívit stánky jednotlivých vystavovatelů a zanechat zde svůj životopis.

V případě, že nastoupíte zpět do práce, jste povinna úřadu práce tuto skutečnost oznámit nejpozději do 8 kalendářních dnů.

Na dnešní dotaz odpovídala Daša Aradská z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.