Rodičovská dovolená mi končí 9. ledna 2011. Před odchodem na mateřskou jsem pracovala jako zootechnička v zemědělském družstvu. Asi rok po nástupu na rodičovskou dovolenou jsem se dozvěděla, že na představenstvu družstva bylo moje místo zrušeno. Můj zaměstnavatel mi to nedal vědět. Chci vás poprosit, zda byste mi mohli poradit, jak mám postupovat. Z diskuze jsem pochopila, že zaměstnavatel je povinen dát mi dvouměsíční výpověď + tři průměrné platy odstupného. Je tomu skutečně tak? Může se stát, že z nějakého důvodu toto nemusí vyplatit? Prosím vás moc o odpověď. Mám obavy, neboť prý vedení tohoto podniku dává při zrušení místa pouze dva platy.

Podle zákoníku práce je doba rodičovské dovolené tzv. ochrannou dobou, zaměstnavatel vám proto během ní může dát výpověď pouze výjimečně, a to pokud by došlo ke zrušení zaměstnavatele (jeho části) či jeho přemístění (jeho části), nebo pokud by u vás byly dány důvody k okamžitému zrušení pracovního poměru. Z jiných důvodů vám zaměstnavatel výpověď během rodičovské dovolené dát nesmí.

Ve vámi popsaném případě, kdy zaměstnavatel zrušil vaše pracovní místo, by vám zaměstnavatel mohl dát výpověď z důvodu nadbytečnosti zaměstnance (§ 52 písm. c) zákoníku práce). S ohledem na výše uvedené omezení vám však zaměstnavatel může dát tuto výpověď až po vašem návratu z rodičovské dovolené.

Zákon vyžaduje po návratu zařazení podle pracovní smlouvy

Je třeba zdůraznit, že po návratu z rodičovské dovolené máte právo na zařazení do práce dle vaší pracovní smlouvy, nikoliv však na totožné místo, ze kterého jste odešla na rodičovskou, eventuálně již mateřskou dovolenou. Pro vaše zařazení je tedy důležité, jaký druh práce a místo výkonu práce máte sjednané ve vaší pracovní smlouvě. Pokud máte v pracovní smlouvě druh práce "zootechnik", je váš zaměstnavatel povinen zařadit vás po návratu z rodičovské dovolené na místo zootechnika.

Jestliže však váš zaměstnavatel toto místo v průběhu vaší rodičovské dovolené zrušil, může vám dát po návratu z rodičovské výpověď pro nadbytečnost. Vzhledem k tomu, že již neexistuje vaše pozice a zaměstnavatel pro vás tedy nebude mít práci ani během výpovědní doby, bude se jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Proto během výpovědní doby už nebudete pracovat a bude vám náležet náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Při výpovědi pro nadbytečnost po vás nesmějí chtít jinou práci

Zaměstnavatel po vás nemůže požadovat, abyste po tuto dobu vykonávala jinou práci, která by neodpovídala vaší pracovní smlouvě. Kromě náhrady mzdy za výpovědní dobu máte nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete jinak, vyplácí se odstupné v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru.

Jiným možným způsobem skončení vašeho pracovního poměru je dohoda o rozvázání pracovního poměru, kterou můžete se zaměstnavatelem uzavřít ještě v době trvání rodičovské dovolené. I v takovém případě máte nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Na druhou stranu tímto přijdete o náhradu mzdy, kterou by vám byl zaměstnavatel povinen vyplatit v případě výpovědi za období od dání výpovědi do začátku výpovědní doby a po celou výpovědní dobu.

V tomto případě je běžnou praxí dohodnout se se zaměstnavatelem na zvýšeném odstupném za výpovědní dobu. Pokud by váš zaměstnavatel porušil své povinnosti a nevyplatil vám náhradu mzdy po dobu trvání výpovědní doby či odstupné, doporučujeme nárok vymáhat soudní cestou.

Na dnešní dotaz odpovídala Romana Kaletová z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.