Nejlépe placenými mladými vysokoškoláky byli podle analýzy především odborníci v oblasti informačních technologií, strojní inženýři, specialisté v účetnictví a bankovnictví, ale například i lékárníci. Nejhůře placenými profesemi potom byli především učitelé, pracovníci zabývající se výzkumnou činností v biologii a v neposlední řadě i lékaři.

Čtyři procenta mladých už šéfují ostatním

Z dat ISPV dále vyplývá, že téměř čtyři procenta mladých vysokoškoláků zastávala vedoucí pozici. Jejich střední hrubá měsíční mzda se v roce 2009 pohybovala pod hranicí 40 000 Kč. Například vedoucí pracovníci v bankách však hranici 40 000 přesáhli a měsíčně si domů před zdaněním odnášeli necelých 46 000 korun.

Celkově dosahuje hrubá mzda vysokoškoláků do 30 let věku ve srovnání s jejich staršími kolegy zhruba čtyřpětinové výše. Z tohoto hlediska jsou na tom nejhůře mladí lékaři, u kterých měsíční mzda dosahuje pouhých 60 procent mezd starších kolegů. Nejlépe na tom byli pracovníci v oblasti skladového hospodářství, kteří měsíčně pobírali dokonce o šest procent vyšší mzdy než starší kolegové.

Na odměnách berou nejvíc mladí matematici

Analýza společnosti Trexima se kromě hrubé mzdy soustředila i na výši mimořádných odměn. Nejvíce si takto v roce 2009 přilepšili mladí matematici, jejichž medián odměn dosáhl 95 245 korun. Nejnižší odměny brali vysokoškoláci, kteří pracovali z různých důvodů jako prodavači - necelé dva tisíce korun.

Z běžných pozic zastávaných vysokoškoláky byly nejnižší odměny u finančních zprostředkovatelů, a to 4426 Kč. Oproti tomu pojišťovací agenti, kteří vykonávají podobný typ práce, dostávali odměny ve výši 59 358 Kč. "Tento rozdíl však mohl být způsoben i rozdílným vývojem finančního trhu a trhu s pojištěním během roku 2009, což můžeme přičítat i ekonomické krizi," uvedli autoři analýzy.

Hrubá měsíční mzda (Kč/měsíc) Mimořádné odměny (Kč/rok)
Lékaři                             25 619                                  20 590
Lékárníci                        33 768                                  19 463
Výzkumníci v biologii     20 597                                  28 395
Učitelé na VŠ                 22 079                                  46 233
Učitelé na SŠ                 20 161                                  23 112
Učitelé na ZŠ                 19 353                                  26 034
Učitelé v MŠ                  14 251                                  25 714
Programátoři                 36 883                                  15 627
Matematici                    31 225                                  95 245
Účetní specialisté          36 641                                  23 557
Pojišťovací agenti         29 838                                  59 358
Právníci                         26 231                                  41 678
Ekonomové                    31 151                                  32 168
Personalisté                   30 309                                  23 505
Stavební inženýři           28 646                                  67 988
Elektroinženýři               29 319                                  12 617
Strojní inženýři              30 473                                  13 791