Spolupracujícím zaměstnavatelům je také stále nabízena možnost dotace na nově vytvořené pracovní místo – přijmou-li na ně účastníka projektu, mohou dostat příspěvek na mzdové náklady na toto místo až ve výši 130 000 korun. Zaměstnavatelé mohou využít i tzv. "Křeslo pro hosta", což znamená, že účastníkům projektu představí svou firmu a eventuální pracovní pozice.

„Máte-li zájem o spolupráci s projektem, můžete kdykoli kontaktovat okresní koordinátory,“ vyzývá zaměstnavatele manažerka projektu Barbora Kuralová. Kontakty jsou uveřejněny na  www.spomocizapraci.cz.

Zatímco do třetího turnusu projektu nastoupilo v květnu a červnu 92 nových osob, které postupně procházejí tzv. Motivačním programem, účastníci druhého turnusu v červnu úspěšně absolvovali finální část projektu, tedy profesní rekvalifikace. Konkrétně se jednalo o kurzy Účetnictví s využitím výpočetní techniky, Tvorba www stránek, Masér pro sportovní a rekondiční masáže, Personalista, Aranžování a vazba květin, Svařování tavící se elektrodou, AutoCAD – tvorba konstrukčních projektů a Pracovník grafického studia - grafik v Corelu a Photoshopu.

Projekt, který realizuje společnost Grafia, s.r.o. jako dodavatel pro Úřad práce v Plzni, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.