Průzkum nazvaný „Zkouška ohněm: Jak české soukromé společnosti využijí minulé zkušenosti k dosažení úspěšné budoucnosti?“ zjistil, že zatímco 60 % dotázaných loni klesly tržby, letos očekává 70 % společností jejich růst. Nové vládě majitelé firem vzkázali: méně byrokracie, pružnější pracovní právo.

Krize – nejlepší čas pro inovace

České firmy potvrdily stovky let známou zkušenost, že krize je nejlepší období pro inovace a odvážné kroky. Mnohé z nich se tak dokázaly prosadit v oblastech, kam by se v době konjunktury přes konkurenci globálních korporací sotva probojovaly. Z toho pramení i optimistické hodnocení českých podnikatelů ve srovnání s konkurencí: na škále od 1 do 10 (1 = nejlepší pozice ve vztahu ke konkurenci) se většina majitelů vidí mezi 1 a 4.

„Optimismus českých společností je paradoxně do značné míry výsledkem hospodářské krize. Řada těchto společností již před krizí hospodařila rozumně a krizi využila jako příležitost omezit zbytečné náklady, zamyslet se nad podstatou svého podnikání a uvědomit si dlouhodobé zdroje hodnot. Nyní jsou připraveny na budoucí růst a expanzi,“ hodnotí Jiří Moser, vedoucí partner PricewaterhouseCoopers ČR.

Dvě třetiny podnikatelů neví, kdo by převzal firmu v případě nenadálé události

Příjemným zjištěním je to, že české podniky v rukou soukromého majitele zpravidla mají střednědobou písemnou strategii. Dalo se očekávat, že více vlastníků bude svůj podnik řídit spíše intuitivně, nicméně zdá se, že formalizace řízení v českých podnicích se přinejmenším na strategické úrovni blíží západoevropským standardům. Téměř dvě třetiny českých podniků má písemně zpracovanou strategii svého rozvoje, a to nejčastěji pro horizont tří let.

„Pro dlouhodobý úspěch a schopnost zvládnout příští hospodářské výkyvy a obtíže bude důležité, aby ponaučení z času krize zůstala živá i v čase růstu a expanze. Růst přinese nové výzvy – potřebu větší formalizace a nastavení funkčních struktur a procesů. Je to možná paradoxní, ale naše zkušenost potvrzuje, že mnohé soukromé společnosti hůře zvládají vlastní růst než hospodářskou krizi,“ říká Věra Výtvarová, partnerka zodpovědná za služby pro soukromé společnosti, PricewaterhouseCoopers Audit.

Závažným zjištěním je však skutečnost, že jen třetina vlastníků má připravený plán pro převzetí podniku pro případ nenadálé situace, např. pokud by vážně onemocněli či náhle zemřeli.

„Neexistence plánu pro případ krizové situace je poměrně rizikovým faktorem – jak pro podnik samotný, tak pro nejbližší příbuzné vlastníka. Také nejasná představa o tom, jak vlastník hodlá s podnikem v budoucnosti naložit, může ve střednědobém horizontu představovat i značnou míru nejistoty pro potenciální nástupce, management i zaměstnance podniku,“ varuje Výtvarová.

Vášeň pro předmět podnikání je silnější než snaha zbohatnout

Průzkum PwC ukázal, že největší motivací k podnikání je pro české vlastníky touha po svobodě v rozhodování a vášeň pro předmět podnikání. Až za těmito silně osobními motivy se umístily faktory jako zajištění osobních či rodinných financí či úspěch a prestiž. Řada českých firem a jejich majitelů je poměrně mladá, takže je pochopitelné, že o předání podniku ještě neuvažuje – jen 16 % zvažuje změnu vlastnické struktury v příštích dvou letech. V delším časovém horizontu očekává změnu vlastnické struktury téměř polovina respondentů. Z vlastníků, kteří o předání svého podniku uvažují, preferuje většina buď prodej strategickému investorovi (39 %), nebo nástupnictví v rodině (35 %).