Zaměstnavatel mi dal výpověď podle § 52 písm. c pro nadbytečnost s 2 měsíční výpovědní lhůtou a nárokem na 3 měsíční odstupné. Výpovědní lhůta mi uplyne 31.7.2010. Zaměstnavatel už ale na mé místo hledá náhradu – na podnikové nástěnce visí inzerát. Je toto v souladu se zákonem nebo jak dlouho by neměl obsazovat toto pracovní místo, pokud propouští pro nadbytečnost.

Nadbytečnost je jedním z tzv. "organizačních" důvodů, pro které vám může dát zaměstnavatel výpověď z pracovního poměru. Ze stejného důvodu byste mohl se zaměstnavatelem případně uzavřít také dohodu o skončení pracovního poměru. Výpovědi (nebo dohodě) však v tomto případě musí podle zákona předcházet tzv. rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně.

Toto rozhodnutí se může týkat změny úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jiných organizačních změn. V důsledku uvedeného rozhodnutí zaměstnavatele se stáváte pro zaměstnavatele nadbytečným.

Nemůže jít o jakékoli rozhodnutí

Nemůže však jít o jakékoliv rozhodnutí. Jeho cílem by měla být regulace počtu zaměstnanců, rovněž s ohledem na jejich kvalifikaci a/nebo profesi, kterou zaměstnavatel již potřebuje. Rozhodnutí musí vycházet z objektivních skutečností, nesmí být založeno na smyšlených okolnostech. Cílem tohoto rozhodnutí tedy nemůže být např. záměr zbavit se nepohodlného zaměstnance. V tomto případě by se nejednalo o rozhodnutí o organizační změně a zaměstnavatel by vám výpověď dát nemohl.

Proto pokud váš zaměstnavatel přijme na uvolněné místo jiného zaměstnance, ve většině případů to obvykle znamená, že se nejednalo o organizační změnu, ale pouze o zastření jiného důvodu pro skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel se tím dopouští porušení zákoníku práce.

Neexistuje zákonná lhůta

Neexistuje však žádná zákonná lhůta, po kterou by zaměstnavatel nemohl obsadit zrušené pracovní místo – je samozřejmé, že se po určité době může ukázat, že organizační změna neměla takový efekt, jaký zaměstnavatel chtěl/předpokládal.
Pokud však již v době výpovědi z důvodu nadbytečnosti váš zaměstnavatel za vás hledá náhradu (příp. s obsazením počítá, vaše místo nahradil atd), pak je zřejmé, že se vaše pracovní místo neruší a tedy že ve vašem případě není dána nadbytečnost ani důvod pro výpověď. Vaše výpověď by tak byla s největší pravděpodobností soudem posouzena jako neplatná.

Neplatnost výpovědi musí určit soud

Neplatnost výpovědi však musí určit soud. Žalobu na určení neplatnosti výpovědi musíte podat nejpozději ve lhůtě 2 měsíců od skončení pracovního poměru, tedy ve vašem případě nejpozději do 30. 9. 2010. Pokud byste se rozhodl neplatnost výpovědi žalovat, nezapomeňte zaměstnavateli písemně oznámil, že trváte na tom, aby vás dále zaměstnával – nejlépe tak učiňte ještě během výpovědní doby.
Měl byste si rovněž připravit dostatečné důkazy, že zaměstnavatel místo nezrušil a plánoval vás nahradit – například ofocením inzerátu s nástěnky, kopii interního sdělení, korespondencí s Vaším nadřízeným atd.

Na dnešní dotaz odpovídala Romana Kaletová z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.