Rád bych věděl, zda mám nárok na přesčas za pracovní cestu (zaměstnavatel mi tvrdí, že nemám). Příklad: Normálně pracuji od 9 do 17:30. Jedu (odlétám) do Paříže na pracovní cestu v 7h, tam pracuji (jsem na jednání) od 10h do 14h (pouze 4h), odlétám zpět až v 19h (dříve nelze), v Praze jsem v 21h. Započítá se mi do pracovní doby celých 14 hodin? (kdy cestuji + pracuji + čekám na letadlo + cestuji zpět). Tedy 8 hodin + 6 hodin přesčasů?

Zákoník práce považuje za práci přesčas pouze tu práci, kterou konáte na příkaz zaměstnavatele (nebo s jeho vědomím), nad stanovenou týdenní pracovní dobu a pouze pokud ji konáte nad rámec vašeho rozvrhu pracovní doby.

Trvání pracovní cesty nad vaši stanovenou pracovní dobu/nad rámec vašeho rozvrhu pracovní doby nelze samo o sobě považovat za práci přesčas. Za práci přesčas lze považovat pouze tu dobu, kdy nad stanovenou pracovní dobu/nad rámec vašeho rozvrhu skutečně pracujete. Ve vašem případě by se tedy jednalo o práci přesčas, pokud by vám jednání nezačalo až v 10:00 hodin, ale například už v 8:00 hodin, v takové situaci by čas mezi 8:00 a 9:00 byl prací přesčas.

Doba strávená na cestě (v letadle, vlaku atd.), čekáním na letišti, odpočinkem v hotelu mimo stanovenou týdenní pracovní dobu/váš rozvrh směn se za výkon práce nepovažuje – nemůže tedy být ani přesčasem. Čas strávený v dopravním prostředku by se za výkon práce považoval pouze v případě, že byste měl řízení letadla (auta, autobusu, vlaku) sjednáno v pracovní smlouvě jako druh práce.  

Vždy je tedy důležitý váš rozvrh pracovní doby, druh práce, který máte sjednaný v pracovní smlouvě a skutečnost, jestli jste tuto práci vykonával nebo nevykonával mimo tento rozvrh pracovní doby.

Pokud nemůžete práci v rozvržené pracovní době konat, protože sedíte zrovna v letadle, nebo čekáte na letišti, vznikají vám překážky v práci na straně zaměstnavatele. Za dobu trvání takových překážek vám ovšem zaměstnavatel neplatí náhradu mzdy (ve výši průměrného výdělku jako v ostatních případech překážek v práci), ale běžnou měsíční mzdu jako kdybyste v tu dobu pracoval.

Váš příklad:

Pracovní dobu máte od 9:00 do 17:30 hod. Předpokládáme, že v pracovní smlouvě nemáte sjednán druh práce pilotování letadla.

Doba od 7:00 do 9:00

Za dobu strávenou na cestě do Paříže vám mzda ani její náhrada nenáleží  - nárok máte pouze na cestovní náhrady. 

Doba od 9:00 do 17:30

Mzda vám bude náležet za celou pracovní dobu, a to bez ohledu na to, že od 9:00 do 10:00 a pak odpoledne od 14:00 do 17:30 práci nevykonáváte a tuto dobu trávíte cestováním, popřípadě čekáním na letadlo atd.

Doba od 17:30 do 19:00

Vzhledem k tomu, že po skončení vaší pracovní doby jste už práci nekonal, vám za tuto dobu mzda ani její náhrada znovu nenáleží, nárok máte opět pouze na cestovní náhrady.

Bohužel vás tedy musíme zklamat, ale zaměstnavatel měl v tomto případě pravdu, mzda vám náleží pouze za 8 hodin. Cestovní náhrady ale za celých 14 hodin.

Na dnešní dotaz odpovídali Daša Aradská a Ondřej Chlada z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků.