Firmy se do soutěže hlásí prostřednictvím obsáhlého dotazníku, který je dostupný na webu www.rovneprilezitosti.ecn.cz nebo si jej lze vyžádat na adrese Gender Studies. Uzávěrka pro zaslání vyplněných dotazníků je  v tomto ročníku 31.5.2010.

Vítězné firmy se mohou pochlubit oceněním, které dokazuje, že jsou spravedlivým, společensky odpovědným a zároveň progresivním zaměstnavatelem. Ukazuje se také, že nejrůznější ocenění zaměstnaneckých politik získávají ekonomicky úspěšné firmy.

Gender Studies, o.p.s. kromě samotné propagace vítězů a šíření jejich dobrých praxí soutěž nabízí i konzultace a zpětné vazby pro zúčastněné firmy.

Přihlašovací dotazník je zaměřen na několik oblastí, jako je slaďování pracovního a osobního života, postavení žen a mužů ve firmě, odměňování, marketing. Pokud se firma hlásí poněkolikáté, měla by prokázat vývoj od minulé účasti. Firmy, které byly oceněny v předchozím roce, se v následujícím roce přihlásit nemohou.

Dotazníky se hodnotí podle bodového systému ve dvou kolech. V prvním kole hodnotí expertský tým Gender Studies a doporučuje firmy k postupu do dalšího kola. V druhém kole dotazníky hodnotí pětičlenná odborná porota složená z nezávislých odborníků a odbornic.