Kontroly se zaměřovaly na dodržování zákona o zaměstnanosti a na to, zda agentury práce zprostředkovávají zaměstnání v souladu s vydaným povolením. Nejčastějším a zároveň nejzávažnějším prohřeškem bylo nelegální zaměstnávání.

Činnosti agentur prověřovaly příslušné instituce celý rok, nejvíc kontrol se uskutečnilo od ledna do června, kdy také bylo uloženo nejvíce pokut. Například v Plzni úřad práce provedl celkem 58 kontrol a zjistil, že legislativu porušilo 27 subjektů. V Písku v roce 2009 zkontrolovali šest agentur práce a na jejich základě tři dostaly pokutu.

Zlín: nulové sankce

S nulovými sankcemi skončilo šetření zlínského úřadu práce, který zkontroloval celkem 18 subjektů. S obdobným výsledkem, tedy bez porušení a sankcí, dopadly kontroly Úřadů práce v Liberci či v Klatovech, kde se uskutečnilo 16, respektive 14 kontrol.

Do oblasti činnosti agentur práce by měla zasáhnout připravovaná novela zákona

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Počítá s ještě důslednější kontrolou zprostředkovatelů a se zpřísněním podmínek pro obdržení licence.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ke konci roku 2009 evidovalo 2150 agentur práce s licencí na zprostředkování zaměstnání. Z celkového počtu mělo 1078 subjektů povolení i ke zprostředkování práce cizincům na území ČR.