Prodlužovat povolení k zaměstnání by se měla pouze těm cizincům, jejichž pracovní místa jsou jen těžko obsaditelná občany České republiky nebo EU/EHP a Švýcarska. Úřady práce by na základě doporučení měly upřednostňovat umisťování uvolněných cizinců k jiným zaměstnavatelům dle potřeb jednotlivých regionů před vydáváním nových povolení.

Každý případ se ale bude posuzovat individuálně s přihlédnutím k osobní situaci zahraničního pracovníka. Neznamená to tedy, že by se přestala vydávat a prodlužovat povolení k zaměstnání cizincům ze třetích zemí plošně.

Opatření pamatuje i na „členy družstev“

Úřady práce dostaly od MPSV pokyn, jak postupovat při vydávání a prodlužování povolení k zaměstnání v únoru 2009, doplňující doporučení pak na celostátní poradě ředitelů úřadů práce 4. března 2010. Opatření MPSV se budou vztahovat rovněž na cizince, kteří v ČR pracují jako společníci obchodních společností a členové družstev.

Největší skupiny ze všech cizinců ze třetích zemí, kteří v únoru 2010 pracovali v České republice na základě povolení k zaměstnání, tvořili Ukrajinci (43 755), Moldavané (4475), Mongolové (3149), Rusové (1987) a Vietnamci (1981).