„Jsem rád, že se nám po několika letech intenzivního hledání podařilo najít vhodný prostor pro kontaktní místo Cechu malířů a lakýrníků,“ řekl pražský primátor Pavel Bém a popřál tomuto oboru mnoho úspěchů a dalších studentů.

Zároveň se ale netajil obavami, že tato a řada dalších profesí by mohla bez potřebné podpory za pár let zmizet z profesní mapy českého školství. V Praze momentálně spolupracují s Cechem malířů a lakýrníků ČR v současné době tři školy,  jejichž vzdělávací nabídka zahrnuje obory v oblasti zájmu Cechu malířů a lakýrníků: SŠ technická v Praze 4 na Zeleném pruhu, SOŠ stavební a zahradnická v Učňovské ulici v Praze 9 a SOŠ a SOU ve Weilově ulici v Praze 10.

Město s cechem spolupracuje dlouhodobě

Hlavní město Praha spolupracuje s Cechem malířů a lakýrníků ČR dlouhodobě. Zejména v oblasti informací o nových technologiích, nových materiálech a také v odborném vzdělávání, případně při uplatňování nových absolventů.

Vzájemná podpora a spolupráce mezi hl. m. Prahou a Cechem malířů a lakýrníků se projevila mimo jiné i v rámci projektu Řemeslo žije!, který běží již od roku 2008. Jeho hlavním cílem je zastavit dlouhotrvající trend poklesu počtu učňů odborných učilišť a zabezpečit pražským podnikům dostatečný počet vyškolených řemeslníků.

Výsledky dlouhodobé koncepce

„Poté, co jsme se před dvěma lety  začali vážně touto otázkou zabývat v rámci naší dlouhodobé koncepce. Za dobrý signál pozitivního vývoje  pokládám například zájem některých malých i velkých firem i Hospodářské komory hlavního města Prahy, kteří s hlavním městem Prahou v loni na jaře podepsali společné memorandum  o podpoře učňovského školství a výchově učňů,“ řekla ve svém projevu náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro oblast školství Marie Kousalíková a pokračovala. „Proto pevně věřím, že s těmito dnes nově otevíranými prostory přibudou další zájemci o tyto, nedávno ještě opomínané, obory a pomohou zaplnit prázdná místa.“