Tyto dvě zdarma poskytované asistenční služby pomáhají evropským občanům a podnikům maximálně využívat jejich práva v rámci vnitřního trhu. Ze služby SOLVIT se stala doplňková a praktická alternativa k formálním řízením pro porušení práva, díky níž mohou občané a podniky zastávat místo na vnitřním trhu, které jim náleží.

Komisař Michel Barnier odpovědný za vnitřní trh a služby uvedl: „Vnitřní trh není byrokratická konstrukce. Ve své podstatě má usnadnit občanům jejich každodenní život  a firmám jejich podnikání v EU. Mají-li občané a podniky skutečně využívat výhod vnitřního trhu, musí mít možnost vykonávat svá práva v praxi. SOLVIT a Občanský rozcestník jsou dva nepostradatelné nástroje, které Evropanům pomáhají lépe chápat, využívat a bránit svá práva v EU.“

Jak funguje SOLVIT

Díky rostoucímu počtu úspěšně vyřešených případů SOLVIT jasně přispěl k lepšímu fungování vnitřního trhu. V roce 2009 SOLVIT pomohl rekordnímu počtu 1500 podniků a občanů, kterým orgány veřejné správy některého z států EU kladly překážky při uznání jejich práv na vnitřním trhu. V porovnání s předchozím rokem je to o 54 % více.

Oblastmi, ve kterých se problémy vyskytovaly nejčastěji, byly právo k pobytu, sociální zabezpečení a uznávání odborných kvalifikací. Úspěšně bylo vyřešeno 86 % případů a průměrná doba řešení případu byla 59 dnů, což je znatelně méně, než lhůta 10 týdnů, kterou si SOLVIT pro řešení případu stanoví.

Počínaje rokem 2007 je počet případů, kterými se služba SOLVIT zabývá, vyšší než počet formálních stížností a řízení pro porušení práva v oblasti vnitřního trhu. Krátké lhůty, v jejichž rámci SOLVIT pracuje, a jeho vysoká úspěšnost z této služby činí efektivní alternativní nástroj k řízením pro porušení práva, což je dobrá zpráva pro občany a podniky požadující rychlé řešení svých problémů.

Právní poradenství Občanského rozcestníku

V roce 2009 Občanský rozcestník zdarma poskytl praktické právní poradenství ve lhůtě tří pracovních dnů přibližně 12 000 občanů, což v porovnání s předchozím rokem představuje nárůst o 8,5 %. Většina položených otázek se týkala sociálního zabezpečení, práva k pobytu, práce, vstupních procedur, motorových vozidel a daní.

V roce 2009 byly ve třech hlavních městech (v Dublinu, Berlíně a Madridu) služby poskytované Občanským rozcestníkem doplněny o poradenské služby poskytované osobně, „tváří v tvář“. Rozsah asistenčních služeb dostupných občanům EU pro lepší využití jejich práv na vnitřním trhu se tak rozšířil.