Kontroloři zjistili, že firmy zpravidla čerpaly finanční prostředky efektivně a účelně, k závažnému pochybení ze strany zaměstnavatelů nedošlo. V kontrolách, a to i opakovaných a následných, úřady práce přesto pokračují. Podstatou kontrol je zamezit případnému zneužívání finančních prostředků, přijít na potenciální problémy co nejdříve a samozřejmě je také odstranit.  

Školení místo práce

Projekt  se podle zaměstnavatelů dá považovat za jeden z nejefektivnějších nástrojů v boji s ekonomickou krizí v České republice. Využívají ho firmy, které nemají pro své zaměstnance práci na celý pracovní týden. Typickým příkladem je, že jeden den v týdnu pak v rámci „Vzdělávejte se“ nechávají školit své pracovníky.

Náklady na semináře a náhradu mzdy školicím se lidem financuje z 85 % Evropský sociální fond (ESF) a z 15 % státní rozpočet České republiky. Informace o projektu (zejména se hodí Manuál pro zaměstnavatele) a nutné formuláře k žádosti jsou na. 

Většina žádostí získala podporu

Do první fáze projektu, která začala loni v březnu a skončila v červnu, se zapojilo celkem 923 podniků, které podaly celkem 3677 žádostí, z nichž úřady práce 3237 podpořily. Vzdělávání se nakonec zúčastnilo 57 454 zaměstnanců, celkem se vyplatilo cca 336 milionů Kč.

Na druhou fázi „Vzdělávejte se!“, která začala v srpnu 2009, byla původně vyčleněna miliarda korun. Už  loni na podzim bylo zřejmé, že zájem zaměstnavatelů po necelých čtyřech měsících realizace výrazně převyšoval objem finančních prostředků. Pro rok 2010 tedy došlo k navýšení rozpočtu projektu o další 1,5 mld. Kč. Celkem tak na obě fáze „Vzdělávejte se!“ půjdou cca 3 mld. Kč. Jde o peníze z ESF, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a Operačního program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ). 

Podle předběžných informací jednotlivé úřady práce ve 2. fázi projektu „Vzdělávejte se!“ dosud přijaly cca 1850 žádostí. Z toho už v cca 1400 případech rozhodly o finanční podpoře, velká část realizace i plnění přesahuje do roku 2010. Ke konci roku 2009 tak bylo proplaceno cca 300 mil. Kč s tím, že další platby z uzavřených dohod teprve proběhnou.