Podle údajů MPSV bylo k poslednímu dni měsíce září registrováno na Úřadech práce celkem 487 830 nezaměstnaných lidí, z tohoto počtu odpovídalo 33 253 absolventům s alespoň nižším středním vzděláním.

Na portálu www.aprace.cz, který se výhradně zaměřuje na absolventy středních a vysokých škol je v současnosti k dispozici více než 2000 pracovních nabídek. Ostatním je online k dispozici např. na portálu MPSV zhruba deset tisíc. nabídek, na portálu Spráce.cz patnáct tisíc.

O jednu pracovní nabídku inzerovanou online tak na aprace.cz může v průměru soupeřit zhruba 17 absolventů (v případě, že by každý odpověděl vždy pouze na jeden inzerát). V porovnání s pozicemi, kde zaměstnavatel požaduje zkušeného pracovníka připadá na jednu nabídku zobrazenou online v průměru zhruba 48 uchazečů (portal.mpsv.cz), pokud by všichni hledali na portálu Spráce.cz, jednalo by se o 33 uchazečů na jednu nabídku.

Zaměstnavatelé často jednu pracovní nabídku využívají pro inzerci více než jednoho pracovního místa, v průměru pak jedné nabídce práce mohou odpovídat zhruba dvě pracovní místa.