Vyplývá to z informací pro lidi postižené povodněmi uveřejněných na internetových stránkách ministerstva práce. Pokud firma kvůli škodám způsobeným povodněmi přeruší práci, musí se pokusit převést zaměstnance jinam. Pokud pro něj jinou práci nemá, jedná se o překážku v práci ze strany zaměstnavatele; pracovníkům poté náleží náhrada mzdy ve výši 60 procent výdělku.

Pokud záplavy nepostihnou samotnou firmu, ale zastaví jí dodávky surovin nebo energie, mají zaměstnanci po dobu prostojů dokonce nárok na 80 procent mzdy. Jestliže se lidé nedostanou kvůli přerušení dopravy do práce, zaměstnavatel jim musí poskytnout pracovní volno; náhradu mzdy jim však neplatí.

Odstraňování škod v pracovní době

Zaměstnancům, kteří odstraňují následky záplav pouze ve vlastním a nikoli veřejném zájmu, zaměstnavatelé mohou poskytnout volno, nebo jim umožnit zameškanou pracovní dobu napracovat. Na vzájemné dohodě bude záležet i to, zda zaměstnanci dostanou volno na zařízení osobních, rodinných a majetkových záležitostí.

Lidé postižení povodněmi mohou na základě zákona o pomoci v hmotné nouzi získat mimořádnou okamžitou pomoc. Její výše bude v konkrétních případech určena s ohledem na majetkové poměry postižených povodněmi a příjmy jejich i společně posuzovaných osob. Dosáhnout může až patnáctinásobku životního minima, tedy téměř 47 000 korun.

Pomoc pro lidi bez finančních prostředků

Stejný zákon umožňuje poskytnout mimořádnou pomoc také osobě, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na zaplacení nezbytných věcí a základního vybavení domácnosti. Tato mimořádná pomoc může znamenat i stoprocentní proplacení konkrétního nákladu, za rok však jednotlivec nesmí využít více než desetinásobek životního minima jednotlivce, tedy 31 260 Kč.

O dávky je možné požádat na pověřeném obecním úřadě, kde má žadatel trvalý pobyt. Příslušné formuláře jsou i na internetu.

Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí obětem povodní příspěvek na nové bydlení či jeho opravu. Lidé, kteří přišli o domov úplně, mohou dostat 150 000 korun na domácnost. Domácnosti, kterým velká voda bydlení pouze poničila, mohou dostat 30 000 korun.