Cílem programu, který by měl vejít v platnost od roku 2011, je zjednodušit získávání pracovních povolení pro určité skupiny lidí, podmínky pro příchod jejich rodin či přesun pracovníků z jednoho státu unie do jiného.

Potvrzení na Radě EU bylo pouhou formalitou. O zavedení modrých karet rozhodli už loni na podzim velvyslanci zemí 27členného bloku. S návrhem na zavedení modrých karet přišla předloni Evropská komise. K tomu, aby mohl být někdo do programu zařazen, bude ale muset splnit jisté podmínky. Například bude muset mít pracovní smlouvu, která mu zaručí na určitou dobu plat v jisté výši.

Rada Evropské unie, jíž tento půlrok předsedají Češi, souhlasila i se zaváděním sankcí pro zaměstnavatele ilegálních přistěhovalců ze zemí mimo EU a posílením kontroly na jednotlivých pracovištích.