Za správné považuje zaměstnávání cizinců v Česku 55 procent dotázaných, o opaku je přesvědčeno 36 procent lidí. Téměř čtyři pětiny Čechů se ale obávají, že cizinci berou Čechům práci, a stejný počet lidí tvrdí, že by se jejich zaměstnávání mělo v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti omezit. Dvě pětiny lidí uvedly, že by zaměstnavatelé měli při výběru cizí pracovní síly upřednostňovat cizince ze zemí EU oproti jiným státním příslušníkům. S tím ale nesouhlasí 45 procent respondentů.

Oproti roku 2003 vzrostl počet lidí, kteří souhlasí s tím, aby v Česku pracovali cizinci, o deset procentních bodů. Oproti loňskému roku ale počet lidí, kteří vyjádřili souhlasné stanovisko, klesl o 13 procentních bodů, uvádí CVVM.

Zaměstnávání cizinců má větší podporu u vysokoškolsky vzdělaných lidí, lidí s dobrou životní úrovní a voličů pravicových stran. Souhlas také zaznívá od vysoce kvalifikovaných odborníků a vedoucích pracovníků. Opačné názory deklarují méně vzdělaní lidé, nezaměstnaní, Češi s nízkou životní úrovní a voliči levice.