Českomoravská konfederace odborových svazů s navrženými změnami nesouhlasí, neboť by prý jejich realizace znamenala ústup od dosaženého standardu sociální ochrany zaměstnanců a zhoršení jejich postavení.

"Zásadně nepříznivý vliv by provedení těchto návrhů mělo nejen na úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nýbrž i na možnosti slaďování rodinného a profesního života zaměstnanců," řekla mluvčí ČMKOS Jana Kašparová.

Odboráři varují před tím, že přípustný rozsah pracovní doby mohl být na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem prodloužen až na 60 nebo dokonce až 65 hodin týdně. ČMKOS bude proto v souladu s Evropskou odborovou konfederací usilovat o to, aby v rámci schválení návrhu změny směrnice v Evropském parlamentu došlo buď k jejímu zamítnutí, nebo schválení za takových podmínek, které nebudou znamenat poškození a oslabení práv zaměstnanců.

Evropská komise doufá, že se směrnice na stůl europoslancům dostane během francouzského předsednictví ve druhé polovině letošního roku. Pro návrh se nevyslovily všechny členské státy, hlasování se zdrželo například Španělsko, Belgie nebo Řecko.