Analýzu ministerstvo vypracovalo na zadání vládní rady pro záležitosti romské komunity a Světové banky. Definitivní verzi analýzy společně s návrhem budoucí strategie Stehlíková předloží vládě v září.

Zatímco celková míra nezaměstnanosti je v ČR nižší, než je celkový průměr Evropské unie, podíl mladých nezaměstnaných v kategorii od 15 do 24 let je vysoko nad evropským průměrem. Studie předpokládá, že velkou část těchto lidí tvoří právě mladí Romové. Lidé z této kategorie s nízkým vzděláním, jsou podle studie téměř bez šance získat práci.

Úřady práce příliš úspěšné nejsou

Zadavatelé projektu zjišťovali, jak efektivně Romům s hledáním zaměstnání pomáhají úřady práce a jak jsou schopny řešit problematiku dlouhodobě nezaměstnaných. Z analýzy vyplývá, že úřady práce jsou úspěšné zejména při zaměstnávání lidí, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti pouze krátkou dobu.

Při zaměstnávání Romů, kteří často bývají bez kvalifikace a žijí v regionech s minimální poptávkou po nekvalifikovaných pracovních silách, Stehlíková proto úřadům práce doporučuje těsnější spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi, jež s pomocí těmto lidem mají dlouhodobé zkušenosti.

Podle dvou třetin respondentů dubnového výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), do kterého se zapojilo 1018 lidí, mají Romové horší možnosti v zaměstnání než většinová společnost. Pouze čtvrtina lidí si myslí, že mají v zaměstnání stejné podmínky jako ostatní občané.