Cvičení, které proběhlo ve dnech 28. – 29. 5., se zúčastnilo zhruba 500 policistů pořádkových jednotek a zásahových jednotek z Prahy a z dalších 5 krajských policejních správ, nasazeny byly antikonfliktní týmy a vyjednavači.

Extrémisté se zabarikádovali v restauraci

Základem scénáře cvičení bylo setkání extremistů spojené s koncertem (vystoupení hudební skupiny na „soukromé oslavě“ v restauraci). Kvůli porušování zákona byla akce ukončena Policií ČR, ale extrémisté se zabarikádovali v restauraci.

Souběžně s tím se konalo protestní shromáždění a pochod odpůrců extremistů a během pochodu, který směřoval ke zmíněné restauraci obsazené extremisty, docházelo k protiprávnímu jednání účastníků pochodu a k násilným střetům s policisty. Střety si vyžádaly i zásah Hasičského záchranného sboru, protože odpůrci zapálili jednu z budov, kterou při pochodu míjeli.

Policisté pacifikují jednoho z útočníků. foto: mvcr.cz

Únos, napadení, krádež radiostanice i zásah v MHD

Scénář zahrnoval také únos organizátora koncertu skupinou odpůrců a následný pokus extremistické skupiny o osvobození rukojmí vlastními silami. Došlo i k napadení člena antikonfliktního týmu a k odcizení jeho radiostanice skupinou odpůrců. Policisté pak odcizenou radiostanici i se zloději lokalizovali v autobusu MHD a následoval zákrok proti nim přímo v autobusu.

Cvičení skončilo krátce po 15. hodině, kdy policisté vyvedli poslední agresivní jedince extremistické skupiny z restaurace. Po celou dobu pozorovala jednotlivé fáze cvičení skupina hodnotitelů a o jejich průběhu zpracuje podrobnou zprávu. Závěry hodnotící zprávy budou využity pro přípravu a realizaci budoucích bezpečnostních opatření Policie České republiky.