Ministerstvo financí v současnosti dluh aktivně nevymáhá. Nemovitosti dlužníků jsou ale zatíženy zástavním právem, nakládání s nemovitostmi je tak ztížené. Zástavní právo může zaniknout pouze splacením dluhu nebo jeho prominutím.

Aby však ministerstvo mohlo dluh prominout, musí o to dlužník zažádat. "Zákon totiž neumožňuje promíjet dluhy z podnětu věřitele, tedy ministerstva financí," uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Zemědělská daň se vyměřovala po celou dobu socialismu, předmětem zdanění byl příjem ze zemědělské činnosti a hodnota nemovitostí.