Vyplývá to z průzkumu AXA Retirement Scope 2008, který sledoval postoje a názory pracujících a důchodců ve 26 zemích světa. Výzkum také ukázal na to, že nyní v důchodu pracuje 22 procent českých důchodců. V Praze, středních Čechách a velkoměstech činí tento podíl 34 procent.

V Praze a středních Čechách je procento těch, kdo chtějí mít placené zaměstnání i v důchodu, vyšší než ve zbytku republiky. V tomto regionu to je 74 procent ekonomicky aktivní populace. Zde navíc i pro současné důchodce platí, že větší procento z nich v důchodu nadále pracuje.

Mladým se do důchodu nechce, senioři se těší

Mladší část české populace, lidé do 40 let, nemá podle průzkumu problém s posunem hranice odchodu do důchodu. Starší pracující, tedy lidé ve věku od 41 do 50 let, více než v 78 procentech nesouhlasí s pozdějším odchodem do důchodu.

Tento velký rozdíl může být do jisté míry dán právě věkem a aktuálností otázky odchodu do důchodu. "Zatímco mladší občané považují důchodový věk za něco vzdáleného, starší lidé by neradi pracovali déle a na důchod se již těší a připravují," uvedl Pavel Trávník ze skupiny AXA.

Předčasný důchod znamená penále

V ČR se dobrovolný odchod do důchodu téměř nevyužívá. Dobrovolně a před naplněním oficiálního věku pro odchod do důchodu svoji pracovní činnost ukončilo jen 39 procent Čechů. V západní Evropě je přitom běžné, že více než 50 procent lidí odchází do předčasného důchodu. V Kanadě to je 84 procent obyvatel.

Česko má zákonem vymezeno penále v podobě trvalého snížení vypláceného důchodu při předčasném odchodu do důchodu. Proto si většina ekonomicky aktivních rozmyslí, zda se jim potenciální tři roky důchodového věku navíc proti oficiální hranici finančně vyplatí. "Tyto tři roky navíc představují až 11procentní trvalé snížení důchodu,“ komentoval zjištění výzkumu Trávník.