Ženy mají o uplatnění v tomto směru veliký zájem, uplatnit se ale není jednoduché. Starat se o děti do tří let totiž zatím mohou jen vystudované zdravotní sestry v prostorách, které splňují náročné hygienické a další provozní podmínky. "Spousta žen hlídá děti svých známých, ale dělá se to načerno," řekla Marie Oujezdská z Českého svazu žen.

Změnu pravidel pro zřizování jeslí a školek, ale i pro poskytování rodičovské výpomoci prosazuje MPSV. Dojednávají se změny živnosti pečovatelky o děti. Měla by odpadnout podmínka speciálního zdravotnického vzdělání. MPSV chce upravit také provozní podmínky jeslí a školek.

Nový zákon má zavést také vzájemnou rodičovskou výpomoc, kdy by se známí, třeba sousedi nebo příbuzní, mohli postarat o další maximálně tři děti z okolí. Podle Kateřiny Příhodové z MPSV se pracuje také na podpoře částečných úvazků v zaměstnání. Zvažuje se například poskytování slev na pojištění zaměstnanců, kteří mají děti do 10 let věku.

Kapacita jeslí a školek je nedostatečná

Například v Rakousku je v péči denních matek čtvrtina malých dětí. Tam, kde služba funguje, není prý chápána jako konkurence ke státním školkám a jeslím, ale jako alternativa. Matky a otcové si tam prý pochvalují možnost volby.

Počet jeslí a školek není v Česku uspokojivý. Například počet jeslí pro děti do tří let klesl za posledních 15 let o více než 94 procent. Dnes je navštěvuje asi půl procenta dětí. Potřeba služeb pro velmi malé děti se pravděpodobně ještě zvýší. Od ledna totiž začala platit nová třírychlostní rodičovská dovolená, která zavádí dvouletou finančně výhodnou variantu.