Na projektu pracovaly tři neziskové organizace, a to Elim Vsetín, Centrum služeb postiženým Zlín a Oblastní Charita Uherské Hradiště. Za dva roky se na ně obrátilo 255 osob se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním, 103 z nich se do projektu zapojilo, více než polovina pak začala pracovat. Nejčastěji šlo o pomocné práce v kuchyni, výrobě, prodeji a při úklidu.

"Z hlediska úřadu práce je to velmi pozitivní výsledek. Úřady evidují řadu těchto uchazečů o práci a jejich počet se stále zvyšuje. Ukazuje se, že tato skupina potřebuje velmi individuální péči, a tato jim byla právě poskytovaná v rámci tohoto projektu," řekla mluvčí zlínského úřadu práce Miriam Majdyšová.

Pokračování projektu záleží na dotacích z EU

Cílem podporovaného zaměstnávání je pomoci lidem s handicapem nalézt a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce. Zahrnuje pomoc při nalezení pracovního místa, jednání se zaměstnavatelem a asistenci v zaměstnání, než si handicapovaný zvykne na nové prostředí.

V Česku existuje 39 agentur podporovaného zaměstnávání, z toho tři ve Zlínském kraji. Agentury ve Zlínském kraji počítají s tím, že v okamžiku, kdy se jim podaří získat dotace z evropských fondů, budou s projektem dále pokračovat.

Ve Zlínském kraji bylo na konci ledna bez práce 4683 osob se zdravotním postižením, což je 22,6 procenta z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Ve stejném období v roce 2001 evidovaly úřady 3484 nezaměstnaných lidí se zdravotním postižením, což bylo 14 procent z celkového počtu uchazečů o zaměstnání.