Asi nejvýznamnější plus pro podnikání se společníkem je fakt, že firmy s vícero vlastníky mají delší životnost, než ty, jež vede jeden člověk. Nezanedbatelné je i to, že jde více vlastníků dá dohromady více peněz a o to je snazší byznys rozjet. Také stále platí stará úsloví, že víc hlav víc ví a že více rukou udělá více práce.

V neposlední řadě - více lidí se také snadněji vzpamatuje z případných neúspěchů, finančních ztrát a jiných podnikatelských rizik. Tyto klady ale mají i svá negativa, jež se rozhodně nevyplatí opomíjet. Například to, že společníci nesou společnou i individuální zodpovědnost za firmu. Pokud bude váš partner méně schopný než vy, jeho aktivity mohou poškodit dosud dobrou image vás i vaší společné značky.

Partneři jsou rovněž společnou mírou zodpovědní za všechny závazky firmy. Dostane-li vás dosavadní partner v podniku do mínusu, budete muset společně uhradit všechny pohledávky. Zapomeňte na to, že by šlo jen o peníze z „jeho poloviny.“

Podnikání s přáteli si opravdu rozmyslete

Aby spoluvlastnictví firmy fungovalo na sto procent, je zapotřebí, abyste oplývali značnou dávkou empatie a tolerance, protože názory na obchodní politiku firmy se mohou různit. A případné neshody mohou vést k hádkám nebo až k rozpadu firmy. Proto by se nemělo začínat podnikání s přáteli, hádky o fungování firmy by vás o ně totiž mohlo velice snadno připravit.

Rovněž je třeba zvážit, zda jste vůbec případného partnera schopni v dennodenním kontaktu vydýchat. Jestli už vaše podnikání nějakou dobu funguje a doposud to bylo to jen pod vaším velením, asi těžko budete akceptovat případné společníkovy připomínky. A když ano, rozkol mezi vámi může nastat, když naznáte, že váš společník pracuje méně než vy a že si jen užívá vámi tvrdě vydřeného zisku.